Kış İlmi Sezon Programı Kapsamında İlim Birimi Ravdatu’t Talibin Kitabını İnceledi

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, İmam Nevevi’nin Şafii mezhebinin ana kaynaklarından biri olan Ravdatu’t Talibin ve Umdetul Müftiin adlı kitabı inceleyen ilmi bir ders düzenledi. Söz konusu ders Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kış sezonu ilmi dersler programı kapsamında Üstat Hamid El-Hazerci tarafından verildi.

Üstat Hamid El-Hazerci söz konusu dersine İmam Zekeriya Yahya bin Şerif En-Nevevi’nin (676 h.) Ravdatu’t Talibin ve Umdetul Müftiin adlı kitabını tanıtmakla başladı. İmam Nevevi’nin bu eserinin Ebi Kasım Er-Rafii’nin (623 h.) Şerhul Kebir adlı eserinin muhtasarı olduğunu, Ebi Kasım Er-Rafii’nin kitabının da İmam Ebi Hamid Gazzali’nin (505 h.) El-Veciz Fi Şerhi Fıkhi İmam Şafii adlı eserinin şerhi olduğunu açıkladıktan sonra İmam Nevevi’nin eserinin en önemli baskılarını ve üzerine yapılan tahkik çalışmalarını detaylı bir şekilde anlattı.

Üstat Hamid El-Hazerci aynı şekilde İmam Nevevi (rahimehullah)’ın doğumunu, yetişmesini, eserlerini, en dikkat çeken hocalarını, ilim ve fıkıhta, bunların yayılmasındaki yöntemini detaylı bir şekilde anlattıktan sonra bazı ilim adamlarının onun fazileti hakkında söylediği sözleri ve onun hakkında yaptıkları övgüleri derste aktardı. Bu bağlamda Üstat Hamid El-Hazerci: “İmam Nevevi (rahimehullah)’ın fıkıh, hadis ve bunların ilimlerinde içeriği zengin birçok eseri bulunmaktadır.” İfadelerini kullandıktan sonra bazı eserleri üzerinde geniş açıklamalarda bulundu.

Ravdatu’t Talibin ve Umdetul Müftiin kitabı hakkında ise Üstat Hamid El-Hazerci kitabın özelliklerini, İmam Nevevi’nin kitaptaki yöntemini ele aldı. Daha sonra kitapta yer alan bazı kavramları ele alarak İmam Nevevi’nin bu kavramlardaki maksadını ve bu kavramların kitap baplarının kenarında yer aldığında veya meselelerin şerhlerinde yer aldığında neye delalet ettiklerini anlattı. Öte yandan İmam Nevevi’nin eserinde ibareleri güzel kullanmasına, şerinin açıklığına ve ince tabirler kullanmasına dikkat çekti.

Söz konusu derste fıkıhta Şafii mezhebinin esaslarıyla ilişkili bilgileri özetleyen ve Ravdatu’t Talibin ve Umdetul Müftiin özelliklerini açıklayan özetler ve haritalar ders katılımcılarına sunuldu.

239 total views, 2 views today