İlim Birimi Tarafından Düzenlenen Derste Endülüs’te Siyasi Fakihlerin Rolü Konuşuldu

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler programı kapsamında “Endülüs’te Siyasi Fakihlerin Rolü” adını taşıyan bir ders düzenledi. Söz konusu derste Endülüs döneminde tanık olunan siyasi olaylar, bu olaylara karşı alimlerin rolü, çağımızda yaşanan olaylarla benzerlikleri ele alındı.

Söz konusu dersin başında Endülüs’te İslam’ın devam ettiği 800’lerde fıkıh alimlerinin konumu, başta siyaset olmak üzere bütün alanlarda fakihlerin öne çıkan rolü, ülkenin genel işlerindeki etkileri, özellikle Abdurrahman Ed-Dahil ve Hişam bin Abdurrahm yönetimlerindeki etkileri ele alındı.

Derste Endülüslü alimlerin duruşlarının örnekliğine dikkat çekilerek cihatları, Kastilya krallığı ve onlarla müttefik olanlar gibi düşman krallıklarla yapılan savaşlara katılmaları, Fakih Ya’la El-Mesmudi, Zahiri İbn Hazm El-Endülüsi’nin oğlu olan ve meşhur Ez-Zelleka savaşında şehit düşen Fakih Fadl bin Ali bin Ahmed bin Said gibi bu alimlerin birçoğunun bu savaşlarda şehit düşmesi detaylı bir şekilde anlatıldı.

O dönemlerde bazı melikler ve emirler tarafından uygulanan zulüm, tuğyan ve istibdada karşu alimlerin devrimi, bazılarının suç işlemesinden sonra bu yöneticilerin Müslüman halklara zulmetmesi, bu noktada İbn Hazm El-Endülüsi (rahimehullah)’ın duruşu, sözleri, meseleleri ve genel durum ile ilgili görüşleri açıklandı.

Öte yandan İlim Birimi tarafından düzenlenen derste taife devletlerine bölünme karşısında Endülüs’ün vakası, bu sorun karşısında alimlerin ve fakihlerin duruşları, bölünmeye ve çatışmaya karşı mücadele başlatmaları, bunların terk edilmesine çağrı yapmaları, taife devletlerin kararlarına muhalefet etmeleri, Müslüman beldelerini müdafaa etme noktasındaki başarısızlıklarını eleştirmeleri, alimlerin cihatla ilişkili fetvalar vermeleri değerlendirildi. Örneğin büyük fıkıhçılardan Ebu El-Velid El-Baci’nin insanları Endülüs emirliklerin maruz kaldıkları saldırılara karşı koymaya çağırdığı çağrısı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler programı kapsamında düzenlenen söz konusu dersin sonunda Endülüslü fakihlerin İslam ümmetinin halini, parçalanmaya ve bölünmeye sevk eden sebepleri idrak ettikleri, ülkenin kriz sebeplerinden kurtulması için gayret gösterdikleri, bu noktada fetvalar yayınladıkları, insanların ıslah ve değişim noktasında girişim başlatmaları için şeri ahkamları yaygınlaştırdıkları açıklandı.

202 total views, 3 views today