Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Dr. Kemal El-Kaysi Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Dr. Kemal El-Kaysi konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Dr. Kemal El-Kaysi “Milli Devlet: Dayanak Noktaları, Ölçüleri, İktidardaki Hükümet” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. Kemal El-Kaysi seminerinin başında uluslararası hukukun öngördüğü ve uluslararası sistemin geleneklerinin üzerinde işlediği devlet, egemenlik ve hükümet kavramlarıyla ilişkili ilkeleri, dayanak noktalarını ve ölçüleri, Irak’ın da içinde yer aldığı uluslararası olaylardan yenilenen şeyler ışığında ve Irak’taki siyasi rejimin devlet ve hükümet standardının objektif değerlendirmesine bağlı kalarak ele aldı.

Dr. Kemal El-Kaysi tarafından verilen seminer dört noktayı içeriyordu. Dr. Kemal El-Kaysi birinci noktada genel şekliyle devlet konusunu ve dayanak noktalarının en önemlisi hükümet ve vatandaş işlerini düzenleyici siyasi otorite olan merkezi hükümetteki iradeyi temsil edici bir ihtiyaç ve düzenleyici olmasını ele aldı. Bu bağlamda şunları söyledi: “Devlet ve hükümet sistemleri, adalet ve eşitliği gerçekleştirmede, sosyal refahı sağlamada, çevreyi geliştirmede, toplumsal grupların ve oluşumların tali kimlikleri üzerinden yükselen toplayıcı kültürel kimliklerinde insanı geliştirmede koruma ve garantör görevi görmektedir.”

Bu noktada Dr. Kemal El-Kaysi, devlet idare yollarını, çalışma manzumesini geliştiren ve koordine eden bütüncül ve özgül çalışmayı, vatanı temsil eden ve onun için çalışan her türlü bağlılığa sahip yüksek yürütme liderlerinin yetenek ve dürüstlüğü ışığında sınırlanan devletin yapabilme seviyesini detaylı bir şekilde açıkladı.

Dr. Kemal El-Kaysi ikinci noktada yetkisi dışında parçalanmayı ve tasarrufu kabul etmeyen devlet egemenlik kavramını ele aldı. Bunun ilk olarak devletin özgürlüğünü; yasama, yargı, otoritenin bireylere, cemaatlere dayatılma hakkını elde ederek iç işlerini yönetmeyi, maddi ve beşeri kaynakları idare etmeyi temsil ettiğini açıklayan Dr. Kemal El-Kaysi, ikinci olarak yüce maslahatları gerektiren şeylere uyarak dış ilişkilerini tanzim ve idarede hükümet ve devleti temsil ettiğini vurguladı.

Dr. Kemal El-Kaysi üçüncü noktada devletin yüksek siyasi ve idari heyetini temsil eden hükümeti açıklayarak bunun yetenekten, dürüstlükten ve güvenlik araçlarını, düşmanları topraklarından çıkarmayı, adalet ve eşitliği, istisnasız herkesi korumayı, vatandaşların menfaatini, en güzel şekilde halkın isteklerini yerine getirmeyi, sosyal ve insani ilişkileri düzenlemeyi ve korumayı sağlayarak sorumluluktan en üst değerlere sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bu bağlamda Dr. Kemal El-Kaysi sözlerini şöyle sürdürdü: “Fasit başarısız hükümete vatandaşların itaat etmesi zorunlu değildir. Bu durumda vatandaşa barışçıl yollarla veya gerektiği zaman şiddete başvurarak liderlerini değiştirmek için ayaklanma hakkı doğar. Devlet ve hükümetin vatandaşların doğal haklarına el koyma gibi bir hakkı yoktur. Bireyin ise can ve malı koruma ilkesinden yola çıkarak yönetime karşı direniş hakkı vardır.”

Dr. Kemal El-Kaysi tarafından verilen seminerin noktaları küresel sistemde devletten; siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sistemini seçmek yönünden egemenlik sahibi devletlerin istediği haklardan konuşularak, bunun dışında hangi şekilde olursa olsun dahili ve harici müdahalede, ikrah ve tehdit ele alınarak son buldu.

Bu bağlamda Dr. Kemal El-Kaysi şunları söyledi: “Devlet vatandaşlarının haklarını gözetmekten ve korumaktan sorumludur. Devletin egemenliğinin bir yönü de halkın ana özgürlüklerini korumasıdır. Bunu gerçekleştirmekten aciz kalırsa egemenliğini kendiliğinden kaybeder.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde verilen semineri Dr. Kemal El-Kaysi şu sözlerle sonlandırdı: “15 yıldan fazla bir süredir Irak’ta yaşananlar, bugün Irak’ta yaşananlar devletin, hükümetin, parlamentonun sorumluluğundaki ana insani ölçüleri, ilkeleri, dayanakları almaktan aciz olduğu hakikatini vurgulamaktadır. Bu durum kaosun egemenliğine, başta zayıflar, fakirler, göçmenler, muhacirler, dullar, yetimler, engelliler, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların haklarının hiçe sayılmasına neden olmuştur. Devlet manzumesinde hükümetin olmaması başarısız bir devleti, yolsuzluk yapan hükümetleri ortaya çıkartır. Irak’ta demokrasi, adalet, eşitlik, insan hakları ya bozuk bir durumda ya da gayri insani çeşitli rejimlerin musallat olmasından dolayı yoktur.

 

 

HEYET Net

145 total views, 1 views today