Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri Konuk Olarak Ağırlandı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri konuk olarak ağırlandı. İlim talebelerin, araştırmacıların, Ürdün’de yaşayan Iraklı vatandaşların katıldığı mecliste Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri “Eski ve Yeni Yollar Arasında Eğitim” adını taşıyan bir seminer verdi.

Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri seminerine ilmin ve alimlerin faziletini açıklayarak, bu fazilete işaret eden Kuran’ı Kerim ayetleri ve Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hadisleri delil getirerek başladı. Müslümanların inşa ettiği ve dünyada bir çok yerde İslam’ın yayılmasına önayak olan alimleri ve davetçileri çıkaran camilerin ve medreselerin önemini de anlattı.

Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri seviyeleri ve eğitim yolları çeşit çeşit medreseler aracılığıyla ilmin yayılması ve İslam medeniyetin kurulması noktasında alimlerin göstermiş olduğu gayretleri anlattı. Buna Mustansiriye ve Nizamiye medreselerini örnek verdi. Diğer yandan Müslümanların pratik eğitim rükünleri öğretici, öğrenen ve kitaba fazlasıyla önem gösterdiğini, bunlara gösterdikleri önemin başka hiçbir milletlerde tanık olunmadığını detaylıca anlattı.

Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri medrese türlerini sınıflandırarak peygamber efendimizin veya sahabenin veya tabiinin veya tebei tabiinin döneminden başladı. Bu dönemde öğrencinin ilmi konuyu doğrudan bir şeyhten aldığını anlattı. Bu bağlamda Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri şunları söyledi: “Meşhur Cibril hadisi, böyle bir yöntemin örneklerinden biri kabul edilir. Bunun yanı sıra sahabe Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in meclislerinde yer almış, din öğretilerini bizzat ondan öğrenmiştir. Bu durum birbirini takip eden aşamaların gelişmesiyle hadis olarak aktarılmaya başlanmıştır.”

Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam fetihleri farklı bölgelerde ilmin yayılması sahasının genişlemesine katkı sağladı. Tarih ve Tabakat kitaplarında bu durum geniş bir şekilde anlatılmış ve ansiklopedik ve mütehassıs olarak nitelendirilen Müslüman alimlerin çeşitli uzmanlıkları bu eserlerde kendisini göstermektedir. Onların tasnifleri, o dönemden günümüze kadar yayılan büyük ve zengin eserlerin nüvelerini oluşturmaktaydı. Halife ve emirlerden bir çoğu medreseler ve kütüphaneler inşa etmek için yarıştaydı.”

Daha sonra Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri İslam tarihinde etki sahibi olan bazı medreselerden örnekler vererek Selçuklu Veziri Nizamulmülk tarafından inşa edilen, İslam dünyasına yayılarak sayısı 39’a ulaşan Nizamulmülk medreselerine değindi. Özellikle öncüleri Mühezzeb sahibi İmam Ebu İshak Eş-Şirazi ve İmam Gazali olan Bağdat’taki Nizamiye medresesi üzerine konuştu. Bağdat’taki Mastansiriye medresesinin ancak kitap sahibi ya da bir haşiye sahibi öğrencilerin kabul edildiğine dikkat çekti.

Bu bağlamda Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri medreselerin gelişme aşamalarını, eğitim sistemlerini, öğrenci ve öğretmene dayatılan adapları ve şartları detaylı bir şekilde anlattıktan sonra ortaya çıkan yollarına, birçok yöntemde genişlemesine işaret etti. Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri bu medreselerin müfredatlarının içerdiği ve öğrenciler için zorunlu olan nahiv, akide, lügat, fıkıh, usul, hadis ve ilimleri, tefsir, mantık gibi ilimleri ve bu ilimlere has kitapları zikretti.

Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri modern medreseler ve külliyeler noktasında günümüz vakasını, ortaya çıkma koşullarını, sistemlerini, müfredatlarını ele aldı. Kadim medreselerle modern medreseler arasındaki farkları açıkladıktan sonra bilim ve marifet noktasında etkilerine değindi. Bu tür medreselerin ilim ve menhec noktasında büyük bir eksiklikle karıştığını ve bu durumun bir çok öncünün yanında ilmin değerinin düşmesine sebep olduğuna dikkat çekti.

Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri modern külliyatların ve İslami üniversitelerin üzerine bina edildiği sistemleri detaylı bir şekilde anlattıktan sonra bu bağlamda kuvvetli cemaatlerin örneklerini, ilimlerin çeşitliliğindeki tecrübelerini, ders maddelerini zikretti. İlim talebelerinin hocaları ve mütehassıs hocaları huzurunda ilme ihtimam göstermesi gerektiği uyarısında bulundu.

Üstat Dr. Kahtan Abdurrahman Ed-Duri seminerini şu sözlerle bitirdi: “Eğitim çalışmalarının başarı sorumluluğu hocanın omuzlarında, eğitim alan olması açısından talebe üzerinde ve eğitimi belirleyen kitap üzerinde toplumsal olarak vaki olmaktadır. Eski ve yeni medreselerdeki öğrenciler arasında fark bulunmaktadır. Bazıları ciddi ve hırslıdır, bazıları da zayıftır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerin sonunda katılımcılar tarafından bazı eklemlerde bulunuldu. Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari de söz hakkı alarak geçtiğimiz asırda Irak medreselerinin özelliklerini, ilim ve ıslah noktasında tecrübelerini, İslami eğitim sisteminin günümüze dek dönüşümlerini detaylı bir şekilde anlattı.

208 total views, 1 views today