Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler Programında Şeyh Dr. İbrahim Hassan Konuk Olarak Ağırlandı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler programı kapsamında Şeyh Dr. İbrahim Hassan’ı konuk olarak ağırladı. Şeyh İbrahim Hassan “Dilcilerle Tefsirciler Arasındaki İhtilaflar” adını taşıyan bir ders verdi. Söz konusu derse ilim talebeleri, araştırmacılar ve şeri ilimlere önem verenler katıldı.

Bu bağlamda Şeyh Dr. İbrahim Hassan dersinin başında bu minvalde ortaya çıkan ihtilaf kelimesinin manasını açıklayarak bunun çeşitlilik ihtilafı, birbirini nakz eden bir ihtilaf olmadığını açıkladı. Özellikle ihtilaf birçok manaya delalet edebilen kelimelerde meydana gelmişse burada dilcilerle tefsirciler arasındaki ihtilafın farklı mana tercihinden kaynaklandığını veya ortak lafzi kelimelerde vuku bulabileceğini açıkladı. Bu bağlamda El-Ker, El-Asas, En-Necm gibi bazı örnekler verdi.

Şeyh Dr. İbrahim Hassan bu minvalde şunları söyledi: “Kuran-ı Kerimdeki lafızlar iki çeşittir. Bunlardan birincisi sadece tek manaya delalet eden lafızlardır. İkincisi ise birçok manaya delalet eden lafızlardır. Genelde dilciler ile tefsirciler arasında meydana gelen anlaşmazlıklar bu lafızların ikinci çeşidinde meydana gelmektedir. İlim ehli genelde birçok manaya gelen lafızları en yakın manaya ya da ayette kelamın siyakının gerektirdiği manaya hamlederler.”

Şeyh Dr. İbrahim Hassan derste dilciler ile tefsirciler arasında meydana gelen ihtilafın çeşitlerini anlattıktan sonra lafızdaki ortaklık, lafzın delaletindeki tezatlık, lafzın aslı ve iştikakı, zihne ilk gelen manaya bakış, kıraatlerdeki itilaf gibi sebeplerini detaylı bir şekilde açıkladı.

Daha sonra Şeyh Dr. İbrahim Hassan bu konuda ismi çokça zikredilen dilci ve tefsirci alimlerin isimlerini zikrederek özellikle İmam Muhammed Beni Cerir Et-Taberi, El-Ferra, En-Nahhas, İbn Cini, El-Mubbered gibi isimlere değindi. Aralarındaki anlaşmazlıkların çeşitlilik anlaşmazlığı olduğunu açıklamak için Kuran’ı Kerim’deki bazı ayetler hakkında söyledikleri sözleri aktardı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler programı kapsamında verilen dersin sonunda bazı eklemelerde bulunuldu ve Kuran ilimleri, tefsir, lügat, icaz ile alakalı konular üzerinde konuşularak araştırma ve incelenmeyi hak eden yeni araştırma noktaları teşhis edildi.

178 total views, 2 views today