Hindistanlı İslam Düşünürü Muhammed Vadıh Reşid En-Nedvi (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Açıklama

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 96 yaşında hayatını kaybeden Hindistanlı İslam Düşünürü Muhammed Vadıh Reşid En-Nedvi’nin vefatı hakkında bir taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti, ilim ve davetle dolu uzun bir ömrün ardından Çarşamba sabahı (16 Ocak 2019 – 10 Cemadiyelula 1440) vefat eden Hindistanlı İslam Düşünürü Muhammed Vadıh Reşid En-Nedvi için taziyelerini bildirir.

Allame Muhammed Vadıh Reşid En-Nedvi ilim, davet ve eğitim yuvası olan bir ailenin içinde yetişti. Hindistan’ın büyük alimlerinden; din, fıkh, lügat ve edebiyat olarak Hindistan’ın iftiharlarından, düşünce, davet, eğitim, İslam edebiyatı alanlarında büyük ve meşhur gayretlere sahip olan ve 1999 yılında vefat eden Şeyh Ebu Hasen En-Nedvi’nin gözetiminde yetişti.

Merhum Muhammed Vadıh Reşid En-Nedvi eğitimini Nedvetu’l Ulema ve Aleykere Üniversitelerinden aldı. 1950’lerin başlarında Arap Dilinden mezun olduktan sonra Delhi şehrinde bir Hindistan radyosunda yaklaşık 20 sene çalıştı. Daha sonra İslam Daveti ve Fikri Yüksek Okulu Müdürlüğü, İslam İlmi Külliyesi Genel Sekreterliği, Hindistan Yarımadası İslam Edebiyatı Birliği Genel Sekreterliği gibi birçok makamda faaliyet gösterdi.

Şeyh Muhammed Vadıh Reşid En-Nedvi (rahimehullah) çağımızın önemli edebiyatçılarından, tahkik ve ilmi araştırma alanında dikkat çeken simalardandı. Önemli ve faydalı eserleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Cahiliye Döneminde Arap Edebiyatı, Modern Çağda Arap Edebiyatı Meşhurları, Arap Edebiyatının Kaynakları.

Allah (azze ve celle) Şeyh Muhammed Vadıh Reşid En-Nedvi’ye rahmet etsin, gayretlerinden, çalışmalarından, araştırmalarından, eserlerinden, davetinden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, Hindistan’da onun yerini dinlerine ve halklarına hizmet eden, peşlerinden İslam ümmetine hayra ve doğru yola sevk edecek davetçiler bırakan alimlerle doldursun.

 

Genel Sekreterlik

10 Cemadiyelula 1440

16 Ocak 2019

74 total views, 1 views today