Kültürel Perşembe Meclisi’nde Bu Hafta Av. Muhammed El-Kaysi Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Milli Sivil Koruma Merkezi’nde İnsan Hakları ve Genel Özgürlükler Birimi Müdürü Av. Muhammed El-Kaysi’yi konuk olarak ağırladı. Bu bağlamda Av. Muhammed El-Kaysi “İslam Şeriatıyla Milletlerarası Misak Arasında İnsan Hakları” adını taşıyan bir seminer verdi.

Av. Muhammed El-Kaysi söz konusu seminerinde birçok noktaya değindi. İlk olarak tarihi açıdan insan hakları kavramının gelişimini ele alan Av. Muhammed El-Kaysi şunları söyledi: “İkinci dünya savaşında yaşananlar ve ondan sonra meydana gelen savaş ve yıkımlara karşı verilen tepkiler sonucunda bazı devletler 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan etti. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan maddeler yaygın anlayışın aksine evrensellik ifade etmemekte ve üzerinde ittifak edilen bir bildirge değildir. Çünkü birçok devlet bu bildirgeyi imzalamamıştır veya maddelerine onay vermemiştir. Bunun birçok nedeni vardır. Batının emperyalist eğilimi ve bu devletlerin kanun ve kurallarına boyun eğdirilmesi söz konusu sebeplerden bazılarıdır.”

Av. Muhammed El-Kaysi seminerinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan bazı maddeleri okudu ve bu maddelerin vakaya indirgendiği zaman ortaya çıkan tenakuzları ve batının bunlara istediği zaman bağlı kalmasını ele aldı. Bu bağlamda söz konusu bildirgenin ilan edilmesini takip eden dönemlerde Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa’daki karargahlarda zencilere karşı ırkçılık gibi meydana gelen olaylardan örnekler verdi.

Öte yandan Av. Muhammed El-Kaysi İslam şeriatındaki insan haklarına değinerek şunları söyledi: “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi eksiklik ve tenakuz içermektedir. Çünkü o beşer ürünüdür. İslam’daki insan hakları ise kaynağı rabbanidir. Adaletsizlik ve eksiklik olmaksızın bütün insanları korur. “Av. Muhammed El-Kaysi bu bağlamda insan haklarını sağlamlaştıran ilk metin olarak Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Veda Hutbesi’ni örnek olaak gösterdi. Veda Hutbesi’ndin sadece Müslümanların ana haklarıyla sınırlı olmadığını, dinlerinin, ırklarının, yönelimlerinin farklılığına rağmen tüm insanları içinde aldığını, hatta şeriat naslarının saldırılardan himaye hakkını koruyan hayvanların, bitkilerin ve binaların haklarını da içerdiğini vurguladı.

Diğer yandan Av. Muhammed El-Kaysi İslam’daki insan hakları ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi arasında ittifak olan konular ile birbirlerinden ayrıldıkları konuları ele aldı. Yaptığı kıyaslamada Av. Muhammed El-Kaysi İslam şeriatının daha yüce olduğunu, insanlara hukuk ispat etmede, bu hukuku ihlal edenleri cezalandırmada İslam şeriatının İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin önüne geçtiğini detaylı bir şekilde anlattı. Av. Muhammed El-Kaysi şunları söyledi: “Kemali ve ilahi kaynağı ile İslam insanlığı devlet ve sistemlerin dayattığı zulümden, haksızlıklardan, tuğyandan kurtaracak tek yöntemdir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde verilen seminerin sonunda seminer katılımcıları tarafından insan hakları alanında yeni araştırma konuları tesis eden eklemelerde bulunuldu. Aynı şekilde insan hakları ihlallerinin yaşandığı, İnsan Hakları Evren Bildirgesinin maddelerinin atıl bırakıldığı Irak örnek olarak ele alındığı gibi Iraklı halkın işgalden, işgalin projelerinden nasıl kurtulacağı üzerine konuşuldu.

75 total views, 2 views today