Kış Sezonu İlmi Dersler Kapsamında İlim Birimi “Borç Ayetinde Dersler ve Şeri Hükümler” Adlı Ders Düzenledi

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler programı kapsamında bu hafta İlim Birimi Başkanı Şeyh Dr. Ömer Er-Ravi’yi konuk olarak ağırladı. Şeyh Dr. Ömer Er-Ravi “Borç Ayetinde Dersler ve Şeri Hükümler” adını taşıyan bir ders verdi.

Şeyh Dr. Ömer Er-Ravi söz konusu dersinin başında Kuran-ı Kerim’in teşri maksatlarını ele aldıktan sonra şu ifadeleri kullandı: “Bunlardan maksat genel olarak tüm hakların, özel olarak borç hukukunu, yazılmaması veya şahit tutulmaması ya da kötü tasarruf sebepleri ile zayi olmaktan korumasıdır. Bu nedenle borç ayeti gelmiştir. Kuran’ı Kerim’deki en uzun surenin en uzun ayeti olarak gelmiştir. Kulların maslahatlarını gerçekleştirmek, mefsedetleri def etmek, düşmanlığa düşmekten korumak, hakları garanti altına almak amacını taşımaktadır.”

Söz konusu derste daha sonra vakit belirlemeyle ilişkili borcun yazılması ve şahitlerin hazır tutulması hakkında şeriat hükümleri, Kuran’da varit olan borç ayetinin hakikatini, borcun, haram kılınan faize dönüşmemesi için fayda unsurunu içermeyecek veya borç veren borçtan faydalanmayacak şekilde güzel borç olması gerektiği ele alındı.

Ardından derste Kuran’da yer alan borç ayetinin içeriği taksim edilerek bunun 5 sınıfa ayrıldığı ifade edildi; Üzerine hak düşecek olan borçlu, hak sahibi olan borç veren, adaletli yazıcı, iki şahit veya bir şahit ve beraberinde iki kadın şahit, üzerine hak düşenin velayeti ve sözleşme uygunluğuna mani olan engellerden birinin olması. Bu bağlamda İlim Birimi Başkanı Şeyh Dr. Ömer Er-Ravi söz konusu sınıflarla ilişkili olan şeri hükümleri ve şartları zikrederek Allah’ın emrettiği sahih sözleşme şekillerini daha iyi açıklamak için bazı prtaik örnekler aktardı.

Borç ayetinin içerdiği ahkamlar bağlamında alimlerin ve fakihlerin sözlerine, onların detaylı ve açıklayıcı araştırmalarına değinerek bu alimlerin süresi belli olmayacak şekilde borç vermenin caiz olmadığında ittifak ettikleri, borcu yazmanın vacip mi, mendup mu, müstehab mı olduğunda ihtilaf ettikleri, tüm bunların tafsilatlı olduğu, yazıcının adalet hali ve şartları, şahitlerin türleri ve üzerlerine düşen görevleri, hakkın üzerine düştüğü kimsenin velileri ve onların mertebeleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler programı kapsamında düzenlenen dersin sonunda borcun türlerine ve günümüz hallerine, muamelat ve günümüzde sözleşmelerinden bazı ahkamlara ilişkin bazı sorular soruldu. Bu bağlamda Şeyh Dr. Ömer Er-Ravi sorulan sorulara tek tek cevap vererek ilim talebelerinin yanında araştırma konusu olacak bazı meselelere de değindi.

 

 

HEYET Net

63 total views, 1 views today