Davet ve İrşat Birimi’nden “Halkların Güvenliğinde Nebevi İnşanın Etkisi” Adlı Seminer

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi, Ürdün’ün Başkenti Amman’daki İmam Ebu Abdullah Eş-Şafii Merkezi Müdür Dr. Semir Murat Eş-Şevabike’yi konuk olarak ağırladı. Bu bağlamda Dr. Semir Murat Eş-Şevabike “Halkların Güvenliğinde Nebevi İnşanın Etkisi” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. Semir Murat Eş-Şevabike seminerine dışsal veya içselle ya da birey veya toplumla ilişkili olsun eğitim noktasında nebevi inşanın öneminden konuşarak başladı ve bu bağlamda Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sözlerini delil olarak getirerek bu sözlerin içerdiği öğretileri ve hidayetleri anlattı.

Söz konusu seminerde Nebevi inşanın dört türü ele alınarak Dr. Semir Murat Eş-Şevabike şunları söyledi: “Bunlardan birincisi müşriklerin ve diğer Rasulullah düşmanların en çok muhalefet ettikleri ve üç tümel üzerine kurulu olan inançsal inşadır. Bu ise Allah’ın ibadet ile birlenmesi, genel olarak tüm peygamberlerin özel olarak Rasulullah’ın nübüvvetinin ispatı, ölümden sonra dirilişe iman etmektir. Bu inançsal tümeller, tüm ahiret işlerinin kendilerine döndüğü esaslardır. Çünkü bunlar içtihat, tevil ve ihtilafı kabul etmezler.”

Söz konusu nebevi inşanın türlerinden ikincisinin yasama inşası olduğunu açıklayan Dr. Semir Murat Eş-Şevabike şunları söyledi: “Bu tür, tevhidin bir feridir. Peygamberlerin tamamının dini birdi. Şeriatlar iki kısma ayrılırlar. Kitap, sünnet ve icma gibi deliller bağlamında şeriatlar. Bunda tartışma söz konusu değildir. Diğer ise dinin rükünleridir. Toplumların Allah (azze ve celle)’nin yöntemiyle birbirine bağlanmasına katkı sağlar. Fikir ile sahibi arasındaki ayırım, tümel ve sabiteler ile bunlardan doğan feri konular arasındaki ayırım toplumu birbirine bağlayan sebepler arasındadır.”

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in teşvik ettiği inşanın üçüncü türünün ise ahlaki inşa olduğuna dikkat çeken Dr. Semir Murat Eş-Şevabike Kuran-ı Kerim’in ahlaki inşayı ve onunla ilişkili olan şeyleri övdüğünü açıklayarak Kuran’da geçen “Sen yüce bir ahlak üzerinesin” ayetini delil olarak gösterdi. Bu bağlamda Dr. Semir Murat Eş-Şevabike şunları söyledi: “Çağdaş toplumların başlıca krizi ahlaki krizdir. Çünkü anlaşmazlık halinde en çok ortaya çıkan şey hüsnü ahlakın olmamasıdır. Kişinin göğsünün genişliği, hak çerçevesinde olsa bile muhalif bir görüşü kabul ederken bir daralma yaşayabilir. Güzel ahlakın asılları doğruluğu ve emaneti ifade eder. Kötü ahlakın aslı ve madeni ise nefret ve kinde gizlidir.”

Nebevi inşanın dördüncü türünün idari inşa olduğunu açıklayan Dr. Semir Murat Eş-Şevabike iç ve dış idari sistemin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bunlardan birincisi, rıfk ve ihsan üzerine kurulu toplum bireylerin arasındaki hakim ilişkileri ifade eden dostluk hukuk sistemi ile İslam Fıkhının ifade ettiği şeydir. Tıpkı yol hukuku, ev hukuku, muamelat ve akitler hukuku gibi. İkincisi ise halkları, toplumları, bireyleri veya cemaatleri veya örgütleri veya devletleri birbirine bağlayan ortak meselelerdir.

İmam Ebu Abdullah Eş-Şafii Merkezi Müdür Dr. Semir Murat Eş-Şevabike nebevi inşanın vurguladığı muameleler ve davranışlara işaret eden günümüzdeki bazı pratiklerine değindi. Bu bağlamda toplumdaki her bireyin ıslah noktasında rolünü almasını, gayretleri yok eden ve meyveleri zayi eden vazifelerle ve uzmanlıklar karıştırılmasından sakınılmasının gerekliliğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi’nin organize ettiği “Halkların Güvenliğinde Nebevi İnşanın Etkisi” adını taşıyan seminere ilim talebeleri, aktivistler, eğitime önem verenler, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin birimlerinde çalışan personeller ve Ürdün’de oturan Iraklı vatandaşlar katılım gösterdi.

 

 

64 total views, 1 views today