Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Genel Sekreter Dr. Ed-Dari Irak Direnişini Anlattı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuşmacı olarak ağırlandı. Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Sahipleri ve İddiacıları Arasında Irak Direnişinden Açık Konuşmak” adını taşıyan bir seminer vererek Irak’taki direnişin tarihini ve eşsiz projesini ele aldı.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerinin başında şunları söyledi: “Irak direnişi tecrübesi, başka tecrübeler bağlamında ve dünyadaki özgürlük hareketlerindeki örneklik üzerine işlemedi. Çünkü bunu yapma fırsatını, açık düşman ve büyük düşman sebebiyle bulamamıştı. O sıralarda büyük kutup Amerika’ydı. Bu direnişin etkisi önemli ve büyüktü. Tek kutuplu bir zamanda en büyük kutupla savaşıyor olmasından dolayı büyük bir sorumluluk ve ağırlık yüklendi. Ancak bununla beraber söz konusu işgale karşı seneler boyunca büyük başarılar elde edebildi.”

Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed-Dari seminerinde daha sonra özellikle Irak’ın tanık olduğu son olaylar dalgası başta olmak üzere Irak direnişini benimsediklerini, desteklediklerini iddia eden demagoji yapanların ve iddialarda bulunanların konuşmalarına da değinerek Amerikalı işgal kuvvetleri tekrardan boy gösterdikten, direniş propagandası yapan mezhepçi milislerin açıklamalarından ve iftiralarından sonra bu bağlamda oluşturdukları kafa karışıklarından konuştu.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Irak direnişinin doğusundan, gruplarının kurulmasından ve ilk ortaya çıkan gruplarından konuştuktan sonra bu bağlamda şunları söyledi: “Direniş planlaması ve onun benzeri –direniş beklentisi ve işgalci güce karşı koyma açısından- işgalden günler veya haftalar veya aylar önceydi. Bu endişe birçok kişide mevcuttu.”

Daha sonra Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari başlangıçta direnişin saha çalışmalarını, gelişim aşamalarını, direnişin çalışma modellerini, o sırada gerçekleşen bazı dönüşümleri, Irak’taki direnişin bazı noktalarda ayrıcalık kazandığını ele aldıktan sonra söz konusu noktaları şöyle açıkladı: “Irak direniş ve özgürlük hareketi, başlangıç tarihi ile işgal arasında zamansal bir ayrımı olmayan bir direnişti. Diğer direniş ve özgürlük hareketlerinde olduğu gibi. Irak direnişi özgürlük hareketi olarak başladığında bir desteğe dayanmadı. Şöyle ki Sovyetlerin yıkıldığı ve Amerika’nın dünyanın liderlik koltuğunu oturduğu bir sırada başladı. ABD’ye karşı Irak direnişine destek olmaya kimse cüret edemiyordu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak direnişine tüm Iraklı halk katıldı. Neredeyse Iraklılardan hiçbir grup, mezhep, siyasi oluşum Irak direnişine katılmaktan geri kalmadı. Iraklının tabiatı gereği bu direnişe katılması gerekiyordu. Ancak katılım oranı her gruba göre farklı farklıydı. Iraklılardan bazıları başlangıçta özgürlük yalanına kandı. Ancak direnişin genel çerçevesi genel anlamda İslami bir karaktere sahipti. Bu İslami karakter, sadece çeşitli İslami yönelimler arasında yayılmıştı. Bunlardan bazıları da İslami ve vatani boyutlarını cem etmişti. Geneli bu iki boyutu cem eden 20. Asırdaki özgürlük hareketlerinde olduğu gibi.”

Öte yandan seminerde direnişin karşılaştığı ve 2006 yılının sonlarında başlayıp 2007’in sonuna kadar devam eden entrika aşamasına da değinildi. Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Geçilen seneler boyunca direnişin gerçekleştirdiği büyük neticeler elde edilmişti. Direnişin operasyonları, 2008 yılının ortalarında yayınlanan istatistiklere göre 164.000 operasyona ulaşmıştı. Bu durum Amerika idaresini strateji değişikliğine sevk etmişti. Sonra destek ofisleri veya Irak’ta isimlendirildiği gibi Sahve grupları fikri benimsendi. Bunların tek amacı direniş gruplarının tamamına karşı koymaktı. Sahve grupları direnişin kontrolünde olan bölgelere sızmaları için işgalci Amerika kuvvetlerine, hükümet kuvvetlerine ve milislere çok büyük kapılar araladı.”

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarihçilerin, ayrı bir özellik sayılan direnişin 2008-2013 yılları arasında tekrardan inşa edilmesine önem göstermeleri gerektiğine dikkat çekti. Bunun aynı zamanda Sahve entrikalarıyla direnişin son bulduğunu söyleyenleri de yalanladığına dikkat çeken Dr. Ed-Dari, vaka direnişin bitmediğini, ana grupların ana bünyesini korumaya devam ettiğini söylediğine dikkat çekti.

Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şu uyarılarda bulundu: “Bu uzun tecrübenin ardından Irak direnişi, hatalara düşmesi gerekiyordu. Bu inkar edilmesi mümkün olmayan bir hakikattir. Zor koşullar içerisinde, karmaşık ortamda düşülmesi gayet doğal olan hatalardı bunlar. Çok başlı düşmana karşı koyan ve koymaya devam eden Irak direnişinin koşulları gibi… Direniş gruplarıyla bu direnişte yer alan aşırı grupların ayırt edilmesi gerekmektedir. Terör damgası vurmak ya da değerini azaltmak için bu akımların hatalarını alıp Irak direnişine yamayanlardan sakınılması gerekmektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerini şu sözlerle bitirdi: “Irak direnişi büyük başarılar elde etti. ABD gibi tehlikeli bir düşmanı Irak’tan çıkmaya zorladı. Ancak o büyük bir zulüm gördü. Uzak kişiden önce yakın kişi onu ihmal etti. Kusurlu bir gözle değil de eleştirel ve ilmi bir gözle bakılmalıdır hatalarına. Ki hakkı verilebilsin.

Sözlerini şöyle sürdürdü: “Direnişten ve tarihinden konuşmaz vacip ve zaruridir. Tekrardan canlandırılmasına bir çağrı değildir bu. Çünkü bu bir kişinin müdahale etmesinin mümkün olmadığı bir şeydir. Bu direnişin hakkıdır. Halini, vakasını, koşullarını, bölgesel ve uluslararası değişimleri en iyi bilen odur. Şunun bunun çıkarları için orada veya burada direnişe çekilmemesi onun zekasındandır. Aynı şekilde karşılığı olmayan vaatlere kanıp silahını bırakacak kadar da saf değildir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde verilen seminerin son bulmasının ardından Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sorulan sorulara detaylı cevaplar verdi. Direnişi, tarihini, savaşçılarını anlatan, direnişin hakikatlerini belgeleyen bazı kitapları tanıttı.

 

 

218 total views, 2 views today