Irak Müslüman Alimler Heyeti İdari Birimi Toplantı İdaresiyle İlişkili Kurs Düzenledi

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İdari Birimi, aktif müesseselerin yanında takip edilen yollara uygun bir şekilde toplantı düzenlemenin araçlarına ve yöntemine vakıf olmak hedefiyle “Toplantı İdaresi” adını taşıyan bir kurs düzenledi. Bu kurs, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 2019 yılının Nisan ayının ortalarında düzenlenmesi planlanan 3. ilmi toplantının ön hazırlığı olarak düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu kurs iki bölümden oluştu. Teorik olan birinci bölümde İdari Birim Başkanı Dr. Mahmud El-Hayali, hazırlıklar, çalışmalar, gerekli araçların ve kadroların sağlanması, toplantıya özel komitenin oluşturulması, toplantının amacında başarılı olması ve mesajını ulaştırabilmesi için gerekli olan ilmi, idari ve basın gibi çeşitli uzmanlıklardan yetkin insanların tercih edilmesi bağlamında toplantı düzenlemenin kurallarını detaylı bir şekilde açıkladı.

İdari Birimi tarafından düzenlenen kursun teorik bölümünde herhangi bir projenin başarıya ulaşabilmesinde planlamanın önemi ele alındı. Bu bağlamda Dr. Mahmud El-Hayali, çalışmayı tamamlamak için izlenecek stratejik adımları, uygulama aşamasına zemin hazırlayacak yolları detaylı bir şekilde anlattı. Bu bağlamda Mahmud El Hayali toplantının muhtevasına, noktalarına, amaçlarına, katılımcılara, tavsiye ve uygulamalarına taalluk eden zamansal, mekânsal ve maddi gerekliklerin en önemlilerini açıkladı.

Kursun ikinci bölümünde ise toplantı ve sempozyumların özel komitelerin çalışmalarına ilişkin uygulamalar kurs katılımcıları tarafından pratik olarak uygulandı. Her komite tavsiye ve önerilerde bulundu. Bu öneriler ve tavsiyeler bağlamında çalışmayı geliştirmeye, idari, basın ve toplantının içeriklerini kapsayan ilmi üretimle ilişkili birçok açıklamaya cevap vermeye katkı sağlayan fikirler elde edildi.

 

239 total views, 1 views today