(1364 Sayılı Açıklama) Çin’de Uygur Müslümanların Yaşadığı Trajedinin Devam Etmesi Hakkında Açıklama

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Doğu Türkistan’daki Müslümanların yaşadığı trajedi ve Çin hükümeti tarafından İslami kimliklerinin yok edilmesi hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1364 Sayılı Açıklama) Çin’de Uygur Müslümanların Yaşadığı Trajedinin Devam Etmesi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Çin Doğu Türkistan’daki Uygur Müslümanların uzun yıllardan beri devam eden trajedileri ve gördükleri zulümleri devam etmektedir. Bu manada Çin hükümeti Uygur Müslümanlarını kültürlerinden ve İslami geleneklerinden uzaklaştırmaya ve dinlerinden ve inançlarından tamamen farklı olan geleneklere ve davranışlara onları zorlamaya, cezalardan uzak tutmak için Budist öğretilere ve ayinlere onları zorlamaya çalışmaktadır. Uygur Müslümanlarından her kim Budist şiarları yerine getirmezse tutuklanmakta, rehabilitasyon ismi verilen yerler koyulmaktadır. Birleşmiş Milletlerle bağlantılı örgütler tarafından yayınlanan hukuki raporlara göre bu tür yerlerde alıkonulan Müslümanların sayısı yarım milyonu bulmaktadır.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti, İslami kimliklerini yok etmek için Doğu Türkistan’daki Uygur Müslümanları hakkında işlenen zulüm, ayrımcılık, baskı, tutuklama, idam, aç bırakma politikaları, cahilleştirme, tehcir etme gibi suçları şiddetli bir dille kınamaktadır. Çin hükümetinin izlediği bu politikalar İslam dünyasıyla olan ilişkilerini ve çıkarlarını şüphesiz etkileyecek tüm kötü vasıfların Çin hükümetine damgalanmasına neden olacaktır. Müslüman Çin vatandaşları hakkında işlenen bu suçlar ve insan hakları ihlalleri Çin’i uluslararası düzeyde zayıflatacak, halk oluşumları arasında eşitlik ve adalet taraftarı olmadıkları görüntüsünü açığa çıkartacaktır. Belki de geleceğini tehdit büyük propaganda kapılarının açılmasına sebep olacaktır.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Uygur Müslümanlarının tüm haklarının eksiksiz bir şekilde verilmesini Çin hükümetinden talep etmekte, İslam devletlerini, hukuki örgütleri ve basın kuruluşlarını Uygur Müslümanların yaşadıkları zulümleri tüm dünyaya yayma ve yaşadıkları bu trajedi yanlarında durma noktasında insani görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ki böylece dünya kamuoyunun gözleri önünde bir baskı aracı olması ve zalim icraatlarından geri dönmesi amacıyla bütün dünya Uygur Müslümanları hakkında işlenen suçların ve insan hakları ihlallerinin hakikatini öğrensin, Uygur Müslümanların çektiği acılar ortaya çıksın.

 

 

Genel Sekreterlik

9 Cemayidelahir 1440

14/02/2019

291 total views, 1 views today