HEYET Çin Hükümetinden Uygur Müslümanlarının Haklarını Eksiksiz Bir Şekilde Vermesini Talep Etti

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamada Uygur Müslümanlarının tüm haklarının eksiksiz bir şekilde verilmesini Çin hükümetinden talep ettikten sonra İslam devletlerini, hukuki örgütleri ve basın kuruluşlarını seslenerek Uygur Müslümanların yaşadıkları zulümleri tüm dünyaya yayma ve yaşadıkları bu trajedi yanlarında durma noktasında insani görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar denildi: “Çin Doğu Türkistan’daki Uygur Müslümanların uzun yıllardan beri devam eden trajedileri ve gördükleri zulümleri devam etmektedir. Bu manada Çin hükümeti Uygur Müslümanlarını kültürlerinden ve İslami geleneklerinden uzaklaştırmaya ve dinlerinden ve inançlarından tamamen farklı olan geleneklere ve davranışlara onları zorlamaya, cezalardan uzak tutmak için Budist öğretilere ve ayinlere onları zorlamaya çalışmaktadır. Uygur Müslümanlarından her kim Budist şiarları yerine getirmezse tutuklanmakta, rehabilitasyon ismi verilen yerler koyulmaktadır.”

Yayınlanan açıklamada Irak Müslüman Alimler Heyeti Birleşmiş Milletlerle bağlantılı örgütler tarafından yayınlanan hukuki raporların bu tür yerlerde alıkonulan Müslümanların sayısının yarım milyonu bulmakta olduğunu açıkladıklarına dikkat çekti.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti, İslami kimliklerini yok etmek için Doğu Türkistan’daki Uygur Müslümanları hakkında işlenen zulüm, ayrımcılık, baskı, tutuklama, idam, aç bırakma politikaları, cahilleştirme, tehcir etme gibi suçları şiddetli bir dille kınadıktan sonra dünya kamuoyunun gözleri önünde bir baskı aracı olması ve zalim icraatlarından geri dönmesi amacıyla bütün dünyanın Uygur Müslümanları hakkında işlenen suçların ve insan hakları ihlallerinin hakikatini öğrenmesine ve Uygur Müslümanların çektiği acıların boyutları ortaya çıkmasına çağırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Çin hükümetinin izlediği bu politikalar İslam dünyasıyla olan ilişkilerini ve çıkarlarını şüphesiz etkileyecek tüm kötü vasıfların Çin hükümetine damgalanmasına neden olacaktır. Müslüman Çin vatandaşları hakkında işlenen bu suçlar ve insan hakları ihlalleri Çin’i uluslararası düzeyde zayıflatacak, halk oluşumları arasında eşitlik ve adalet taraftarı olmadıkları görüntüsünü açığa çıkartacaktır. Belki de geleceğini tehdit büyük propaganda kapılarının açılmasına sebep olacaktır.”

 

 

HEYET Net

447 total views, 3 views today