Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Iraklı ve Arap Şairler Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Iraklı ve Arap şairlerden bir grup ağırlandı. Söz konusu şairler “Irak Şiiri ve Kafiyeli Duruş” adını taşıyan bir oturum düzenleyerek Irak meselesini ve konularını ele alan kasideler okudular.

Şairlerin kasideleri Irak’a olan sevgiye, Irak’ın meziyetlerinin anılmasına, halkının faziletine, kahramanlıklarla ve etkilerle dolu tarihine, krizleri atlatmaya, karşılaştığı problemlere sabretmesine delalet eden duruşuna, cömertlikle, doğrulukla, hayrı sevmekle, vatana karşı vefayla donatılmış Iraklı vatandaşın karakteri, insaniyeti ve şahsiyeti ile yücelmiş bir yükseklikle yaraların ve acıların üstesinden gelmesine odaklandı.

Kültürel Perşembe Meclisinde düzenlenen oturumda Şair Dr. Abdulvedud El-Kaysi’nin Bağdat’a hitap eden kasidesiyle başlanıldı: “Bağdat bir anıya dönüştü mü acaba/ Boyutunu okşayan sözler söyleyelim dayanarak, sabrederek” Şair Dr. Abdulvedud El-Kaysi kasidesinin beyitlerinde Irak’ın başkentine olan özlem duygularını ifade etti ve ona karşı parlak duyguları mecliste ilgiyle karşılık gördü.

Öte yandan Ürdünlü Şair Macid El Mecali Ürdün ve Irak arasındaki derin kardeşliği ifade eden kasidesinde Irak’ı ve halkını övdü. Rafidin bölgesini, ümmetin tarihini, halkın genel olarak sabrını kasidesinde methetti. Şöyle ki kasidenin beyitleri övgüsünü, davalarına yardım etmek için göğüslerini ileriye çıkartan kişilere doğru atılmış okun tam karşısında mihnetlerle hala sebat ve kararlılıkla mücadele eden Iraklı halka yöneltti.

Öte yandan oturumda ünü yok olan ve geçtiğimiz yıllarda destanlar yazan Irak şehirlerinden bazılarının tarihinin sayfaları ele alındı. Bu şehirlerin başında Felluce, Bağdat ve Ninova olduğu ifade edildi. Bu minvalde Iraklı Şair Mekki Nazzal’in kasidesi direniş şehirlerinin hayatının destansı vakasını ve dakik niteliğini ifade eden bir ruh, fikir ve beden inşa etti.

Iraklı Şair Muhammed Nasif’in kasidesi ise Kültürel Perşembe Meclisi katılımcılarında büyük bir etki bıraktı. Vatan aleyhinde nezaket olarak değil, ilkesel duruşla silahlandırdı. Bu kaside bağlamında halkının gönüllerinde Irak’ın konumunu, özgürleşmesinde halkının rolünü, şanının yücelmesi ve yükseltilmesi noktasında çalışılmasını açıkladı.

Söz konusu oturum Iraklı Şair Haris El-Ezdi’nin kasidesiyle son buldu. Iraklı Şair Haris El-Ezdi’nin kasidesi şairin kendisiyle arasında, sonra kendisiyle direnişçi arasında dramatik bir diyaloğu içeriyordu. Irak’ın vakasını, onda yer alan hareketleri, politikaları, bazen olumlu bazen olumsuz görüntülerini teşhis ediyor ve tahlil ediyordu. Şöyle ki fikirleri, meseleye imanı korumada eleştirel bir üslupla şiirin kafiyelerini kullanıyordu kaside.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’ndeki oturumun sonunda bazı katılımcılar tarafından eklemeler yapılarak okunan kasidelerin içerikleri ve ihtiva ettikleri manalar ve duygular üzerinde konuşuldu.

105 total views, 1 views today