Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden “İslam Şeriatında Faizin Çeşitleri” Adlı Seminer

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Fetva Birimi, “İslam Şeriatında Ribanın Çeşitleri” adını taşıyan ilmi bir seminer düzenledi. Söz konusu seminere ilim talebeleri ve İslam ilimleri araştırmacıları katılım gösterdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi Temsilcisi Dr. Ammar El-Avde tarafından verilen seminerde ribanın lügat ve şeri ıstılah manası ele alındıktan sonra ribanın nesie ribası ile fazlalık ribası olmak üzere iki çeşit olduğu açıklandı. Çağımızda, bilhassa altın, gümüş, mali evraklar; buğday, arpa, hurma ve tuz gibi bazılarının fazlalık ribası ile takasla muamelede bulunması mümkün olan ürün çeşitlerinde hasıl olması imkan dahilinde olan örnekler, haller ve muameleler paylaşılarak bu tanımlar güçlendirildi.

Fetva Birimi tarafından düzenlenen seminerde altın, gümüş, mali evrak veya günümüz madenleri türlerinde nesie ribasından hali olan sahih satış şekilleri açıklandı. Şartları, halleri, örnekleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Seminerde bu şartlar, artırma ve eksiltme olmaksızın altın veya gümüş ağırlık birimi eşitlikle sınırlandırıldı. Yine artırma ve eksiltme olmaksızın karşılıklı mali evrakın benzerinde veya değerinde veya miktarında eşitlik sınırlandı. Alışverişin ertelenmeden hal içinde tamamlanmasına, el ele akit bağlandığı zaman iki tarafın takasının tamamlanacağına dikkat çekildi.

Fazlalık ribasının hasıl olduğu muamele şekillerinin yiyeceklere tahsis edildiği noktada Dr. Ammar El-Avde bunun için bazı örnekler zikretti. Bu konuda doğru bir muamele gerçekleşmesi için şartlarını belirledi. Bu şartlar şu şekildedir: kilo veya ağırlık olarak kemiyette eşitlik olmalıdır. Takasta buğdaya buğday, arpaya arpa, hurmaya hurma, tuza tuz olmak üzere hangi tür olursa olsun fazlalık veya eksiklik olmamalıdır. Takas satışı ertelenmeden hemen olmalı ve takas bir mecliste el ele olmalıdır.

Dr. Ammar El-Avde seminerinde sözlerini şöyle sürdürdü: “Fıkıhçıların çoğunluğu riba mallarının dairesini genişletmişler ve ribanın sadece mezkur şeylerle sınırlı olmadığını ikrar etmişlerdir. Aksine bunlarda ve kıyas illetinin ortaklık ettiği her malda ribanın olabileceğini belirtmişlerdir. Fıkıhçılar, sahih satış şekillerine has kaideler gözetilmediği zaman nesie ribasının hasıl olacağı altın ve gümüşte fiyat gibi ve Şafilerin yanında 4 türde yiyecek veya Malikilerde beslenmeyle birlikte yiyecek gibi veya Hanefilerin yanında ağırlık ve vezin gibi kıyasi illetin oluşturulmasında ittifak etmişlerdir.

Fetva Birimi tarafından düzenlenen seminer ribanın olmadığı mallar açıklanarak son buldu. Bunlarda kıyasi illetin olmadığı ifade edilerek bunların ev, toprak, elbise, kumaş, ayakkabı, alan, sayı olarak satılan birçok şey, Şafii ve Malikilerin yanında gıda olmayan şeyler ve hayvanlar olduğu ifade edildi. Seminerde Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Amr bin As’a ordu hazırlaması emri örnek olarak gösterildi. O bir deveyi iki deveye karşılık alıyordu. Bu nedenle söz konusu seminerde 100 m2 bir evin 400 m2 bir eve veya daha fazlasına veya daha azına satılabileceğinin caiz olduğuna dikkat çekildi ve ribanın olmadığı tüm alışverişlerde durumun aynı olduğu ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Fetva Birimi tarafından düzenlenen seminerin ardından konuyla ilişkili bazı fıkhi meseleler ele alındı. Özellikle insanlar arasında günümüzde yaygınlaşan bazı muameleler hakkında İslam ahkamını açıklamak amacıyla çağdaş konulara değinildi. Öte yandan katılımcılar İslam’ın maksatlarında maslahatı gerçekleştirmek, mefsedetleri def etmek ve vatandaşlardan şüpheleri kaldırmak için bazı fıkhi konuları ele aldılar.

 

 

 

 

127 total views, 1 views today