Kış Sezonu İlmi Dersler Kapsamında İlim Birimi Üstat Dr. Beşşar Avvad Maruf’u Konuk Olarak Ağırladı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Üstat Dr. Beşşar Avvad Maruf’u konuk olarak ağırladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti Kış İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında Üstat Dr. Beşşar Avvad Maruf’un verdiği “Hafız İbn Hacer ve Mütekaddim Arasında Cerh ve Tadil Lafızları” adını taşıyan ilmi derse ilim talebeleri, araştırmacılar ve şeri ilimlere önem gösterenler katıldı.

Üstat Dr. Beşşar Avvad Maruf dersinin başında cerh ve tadil ilminin önemini anlatarak bunun ravinin hadislerini toplamayı, ravinin yanındaki az hataları çoğaltmayı, sonra bu ilmin alimlerinin kullandığı lafızlarla hükmünü vermeyi gerçekleştirdiğini vurguladı. Üstat Dr. Beşşar Avvad Maruf daha sonra şu ifadeleri kullandı: “Raviye verilen hükümdeki cerh ve tadil sözleri sadece tek kaldığı hadislerde gerçekleşir. Araştırma ve şahitlerde raviye verilen hükmün bir değeri yoktur.”

Daha sonra Üstat Dr. Beşşar Avvad Maruf, Nesai, Tirmizi ve benzeri hadis alimlerinden bazılarının kullandığı cerh ve tadil lafızlarını örnek olarak paylaşarak şunları söyledi: “İmam Nesai ‘Beis yoktur’ lafzını kullandığı zaman bununla tevsiki kasteder. İmam Tirmizi de raviyi hasen olarak nitelendirdiğinde bununla tevsiki kasteder.”

Daha sonra Üstat Dr. Beşşar Avvad Maruf dersinde şu ifadeleri kullandı: “İlmi kurallar üzerine mebni derin hadis çalışmaları günümüzde fiili olarak başladı. İki Sahihin dışındaki hadisler, bilgiye ulaşma kolaylığı ve tahriç kolaylığından dolayı bireysel olarak çalışmaya konu olması gerekmektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen dersin sonunda katılımcılar tarafından bazı eklemeler yapıldığı gibi cerh ve tadil ilmi noktasında çeşitli bahisler masaya yatırıldı. Bu konuşmalar dersin konusuna katkı sağladığı gibi araştırma ve tahlili hak eden yeni noktaların ortaya çıkmasını sağladı.

 

 

 

 

36 total views, 1 views today