İlim Birimi Tarafından Düzenlenen Derste “Tahriru’l Ahkam Fi Tedbiru Ehli’l İslam” Adı Kitap Tahlil Edildi

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında “Tahriru’l Ahkam Fi Tedbiru Ehli’l İslam” adlı kitabı tahlil eden bir ders düzenledi.

Söz konusu dersi yapan Dr. Ammar El-Avde, hicri 733 yılında vefat eden İmam Bedruddin ibn Cemaa’ya nispet edilen “Tahriru’l Ahkam Fi Tedbiru Ehli’l İslam” adlı kitabı ele alarak dersinin başında müellifin hayatını, ilmini, alimlerin onu takdir etmesini anlattıktan sonra İslam mirasına büyük bir katkısı olan çeşitli bilim dallarında yazmış olduğu kitaplarının en önemlilerini açıkladı.

Dr. Ammar El-Avde derste hilafet, vezirlik, kadılık, ordu ve halk yönetimi hakkında konuşan kitabın 17 bölümünü, konuların sıralanışında İbn Cemaa’nın takip ettiği metodu ele aldıktan sonra Kitap ve Sünnete dayanan şeri hükümleri çıkarmada siyasi fıkhın asıllığını ortaya koyan bazı örnekleri delil olarak getirdi ve bunları tafsilatlı bir şekilde açıkladı.

Kitap tahlilinde konunun daha iyi anlaşılması için Dr. Ammar El-Avde siyaseti şeriyye hakkında yazılan bazı kitapları örnek olarak gösterdi: Maverdi (h. 450) Ahkamu’s Sultaniye, Ebu Yala El-Ferra (h. 458) Ahkamu’s Sultaniye, İmamul Haremeyn El-Cuveyni (h. 438) Gıyasu’l Umem, Tartuşi (h. 520) Siracu’l Mülük.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen dersin sonunda genel anlamda İslam toplumunun yapısını etkileyecek bazı araştırma konuları tartışıldı.

 

 

 

113 total views, 1 views today