Kültürel Perşembe Meclisi Bu Hafta Iraklı Yazar ve Araştırmacı İyad Annaz’ı Konuk Olarak Ağırladı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Iraklı yazar ve araştırmacı İyad Annaz konuk olarak ağırlandı. İyad Annaz söz konusu mecliste “Musul Şehrine ve Halkına Düzenlenen Askeri Operasyonların Yansımaları” adını taşıyan bir seminer verdi.

Iraklı yazar İyad Annaz seminerinin başında hukuki sicilinin temiz olduğunu ispatlamak için Musullu vatandaşın yapmak zorunda kaldığı uzun ve karışık işlemleri, terör listelerinde yer alan isimlerle benzerlikten doğan meselelere maruz kalmayı, hükümete bağlı kuvvetlerin bu işlemleri, vatandaşlara yönelik bir şantaja dönüştürmesini ele aldı.

Seminerde İyad Annaz, Musul şehrindeki hayatı tekrardan eski haline döndürmeye yönelik hükümet programının başarısız olduğunu, Musul şehrinin savaşın büyük yansımalarıyla boğuştuğunu anlattıktan sonra işsizlik sorununun artmasının, hayati anlam taşıyan kurumların yerle bir olmasının bu yansımalar arasında olduğunu vurguladı. Göçmen kamplarında göçmen ailelere yöneltilen programların zayıflığı, toplumun bu kesimine yönelik ihmalin artması, ümitsizliğin yayılmasıyla eş zamanlı olarak bu durumun ters göçe veya göçmenlerin kendi şehirlerine geri dönememeye sebebiyet verdiğini detaylı bir şekilde anlattı.

Musul şehrinin güvenlik durumunu nitelerken Iraklı yazar İyad Annaz şehirde hakimiyet kuran, büyük ticari projelere el koyan, meslek ve maslahat sahibi vatandaşlardan zorla rüşvet alan, silahlı milislerin ve partilerin rolüne işaret etti. Bu durumun her türlü ekonomik durumu kalkındırma çalışmalarını felç ettiğini, bu alanda şehrin tekrardan canlanmasına yönelik ümitleri zayıflattığını vurguladı.

Bu bağlamda İyad Annaz Musul şehrine yeterli önem verilmemesinin devamlılığından doğacak tehlikelere, şehrin oturum için cazibesini kaybetmesi ve enerji ve çalışmadan uzaklaştıran bir çevreye dönüşmesiyle bundan doğacak tehditlere dikkat çekti. Şöyle ki şehirdeki imar dosyalarıyla ilişkiye girecek aktif bir idarenin olmaması toplumda ve Musul çevresinde korkutucu bölünmelerin ortaya çıkmasına neden olduğuna işaret edilmektedir. Bu durum ise zor problemleri ortaya çıkarmaya sevk edecektir.

İyad Annaz yıkımın boyutlarının artmasında, hava saldırıları ve top atışlarıyla Musul şehrinin altyapısının yerle bir olmasında, sivil evlerin, ticari merkezlerin, halk çarşıların, iletişim tesislerinin, sivil ve resmi bankalardan mali kaynakların yerle bir olması, su ve elektrik şebekelerinin kullanılmaz hale gelmesi, ana köprülerin yıkılması karşısında şehrin bir yığına dönüşmesinde uluslararası koalisyon kuvvetlerinin, hükümete bağlı askeri sınıfların ve teşkilatların rolü bulunduğuna dikkat çekti.

Bu bağlamda Kültürel Perşembe Meclisi misafirleri, İyad Annaz tarafından sunulan bir grup şahitlik ve tanıklıkları dinlediler. Bu tanıklıklar, hükümet tarafından hiçbir çözüm üretilmeyen krizlerden bazılarının varlığı sebebiyle Musul şehrindeki durumu ve güvenliği gösteriyordu. Hükümetin düşünme payının, hedefleri, dış irtibatları, çıkarları olan silahlı milislerin ve güvenlik güçlerinin artmasında rolü bulunmaktadır. Şöyle ki Ninova muhafazasında sadece güvenlik ve askeri ipleri ele geçirmemişlerdi aksine konut ve arsa alışverişlerinin tamamında faydalanmak, şehirde çalışan şirketlerin hizmet projelerine müdahale etmek gibi muhafaza halkının özel işlerinin tamamına müdahale etmeye başladılar. Uzun yıllar süren acılardan, saygın bir hayatı kaybettikten sonra şehri sağlıklı bir duruma tekrardan geri getirmek için çalışmalarını ve insanların çalışmalarını etkileyen bu uygulamaların tehlikesini halkın orta kesimi hissetti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’ndeki seminerin sonunda genel olarak Ninova muhafazasında ve özel olarak Musul şehrinde son durum üzerinde konuşuldu, insanların geleceklerine olumsuz yansıyan, gelecek nesilleri tehdit eden parti projelerin devamı için bu durumdan faydalanılmasının önünde nasıl durulacağı üzerinde tartışıldı.

265 total views, 2 views today