(1368 Sayılı Açıklama) Irak Hükümetiyle İran Arasında Yapılan Anlaşmalar Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak hükümeti ile İran hükümeti arasında imzalanan anlaşmalar hakkında bir açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamada Irak Müslüman Alimler Heyeti Irak ve halkı hakkında gerçekleşen zalimane anlaşmaları kınarken bu anlaşmaların Irak’a yönelik tehlikesi daha büyük anlaşmalar için bir giriş niteliğinde olduğunu vurguladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamanın tam metni şu şekilde:

(1368 Sayılı Açıklama) Irak Hükümetiyle İran Arasında Yapılan Anlaşmalar Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ve başka kesimlerin, İran Cumhurbaşkanının Irak ziyaretinden ve geleceğe yönelik yansımalarından doğacak tehlikeli sonuçlardan uyarıda bulundukları gerçekleşti. Sakındırılan şey Bağdat’taki yedinci işgal hükümeti ile emir sahibi Velayetil Fakih’in imzaladığı anlaşma yazışmalarının ilanı ile gerçekleşmiş oldu. 12 Mart 2019 tarihinde yapılan anlaşmalar hakkında yayınlanan açıklamaya binaen bazı önemli noktalara dikkat çekmemiz mümkündür:

Başkent Bağdat’taki yedinci hükümetin, terörle mücadeleye yardım etmesi, lojistik ve danışmanlık desteği sunma noktasında ilk hareket edenlerden olması, teröre karşı mücadelede Irak hükümetinin yanında durması gibi konularda İran rejimini takdir etmesi. Bu takdirlerde İran rejimini parlatma, şuan içinde bulunduğumuz dönemde Devrimci Muhafızları veya Irak’taki hakim kuklaları veya Irak, Lübnan, Suriye ve Irak’taki kendisine bağlı milisleri aracılığıyla terör üretenlerin en başında geldiği hakikatini örtme söz konusudur.

Irak’ın İran’a karşı uygulanan yaptırımın bir parçası olmadığı kararını İran’ın övmesi. Irak’taki aktörlerin İran’a uygulanan kuşatmanın kırılması için ana araçlardan biri olduklarını açık bir itiraftır bu.

Anlaşma maddelerinin tamamı Iraklı halkın maslahatının aleyhindeyken İran hükümetinin çıkarlarına uygun olması. Bununla İran’ın büyük hedeflerini gerçekleştiriyor olması ve hayalini kurduğu büyük meyveleri devşiriyor olması, İran’da ekonomi her geçen gün kötüye giderken Irak’ın zenginliğinin yanında yer alması, Irak’ın İran ihracatına karşı kuralsız ve sınırsız bir açık Pazar olarak kalması.

Irak müzakere heyetinin Irak’ın egemenliği, milli güvenliği gibi birçok önemli konuda gevşek davranması. Özellikle Cezayir anlaşması ve Şattularap maddelerinde. Bunlar Irak’ın asli ve diğer haklarını tehdit edecek gelecekte sorunlar meydana getirecektir.

Dicle nehrini besleme kollarının kapatılması, Basra muhafazasında su kirliliği, diğer muhafazalarda büyük zirai ve çevre zararları, İran’dan gelen uyuşturucu, Irak’taki ziraat ve sanayi sektörlerindeki kaçakçılık ve bunun dışında Irak’ı, vatandaşlarını tehdit eden ve hayat dinamiklerini parçalayan şeylere ilişkin Irak ve Iraklılar hakkında İran’ın sebep olduğu tehlikeli zararlara değinilmesi.

Geçen şeylere binaen Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler mevcut hükümetin ve siyasilerden birçoğunun İran’ı savunduklarını, ona yöneltilen suçlamaları uzaklaştırdıklarını, İran’ı Irak’ta kaos yaymakla suçlayanların tamamını hedef aldıklarını, İran ile yapılan ekonomik, güvenlik, siyasi, eğitim ve sağlık anlaşmalarının Iraklıları kurtaracağı noktasında yalan haberler yaydıklarını görmekteyiz. Durum böyleyken aynı zamanda başta Arap devletleri olmak üzere diğer devletlerle yapılan anlaşmaların karşısında durmaktadırlar.

Irak Müslüman Alimler Heyeti başka anlaşmalara zemin hazırlayacak, Irak’ın halkına ve toprağına zulmeden bu anlaşmaları şiddetli bir şekilde kınamaktadır. Bu anlaşmaları, Amerika ile yardımlaşarak Irak’ın dinamiklerinin tamamının ve egemenliğinin alındığı normal olmayan şartlarda batıl ve hiçbir değeri olmayan görmektedir. Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti, Irak işgalini ve hegemonyasını reddeden tüm gruplarıyla ve oluşumlarıyla Irak halkının bu anlaşmaları, 2009 yılında ABD ile imzalanan İz’an (boyun eğme) anlaşmasından çok daha tehlikeli bir boyun eğme anlaşmalarına hazırlık kabul ettiklerini vurgulamaktadır.

 

 

Genel Sekreterlik

9 Recep 1440

16/032019

121 total views, 1 views today