Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler Programında Bu Hafta Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Konuk Olarak Ağırlandı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Siyaseti Şeriyye’de Modern Araştırma Yönelimlerinin Genel Kaynakları” adını taşıyan bir ders yaptı. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından yapılan derse ilim talebeleri, şeri ilimlere önem gösteren araştırmacılar katıldı.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari dersinin başında Siyaseti Şeriyye’de araştırma yönlerinin ele alındığı yolların en dikkat çekenlerini ele alarak bunların Ahkamu’s Sultaniye kitaplarının, fakihlerin, felsefecilerin ve tarihçilerin olduğunu açıkladı. Aynı şekilde zaptiye esaslarının ve şeri dayanakların açıklanması olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari dersinde Siyaseti Şeriyye’deki modern araştırma yönelimlerinin kaynaklarının en önemli noktalarına değinerek en çok eksik ve modern siyasi fakih ekolleri arasında en çok yaygın olarak kabul edilen teorik ve pratik seviyeleri kapsayan sıfatın daraltılması olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Örfi müsellemlerin en dikkat çekenlerini açık bir şekilde etkilemekte ve onlarla çelişmektedir bu. Buna ek olarak hükümlerde ve vasıflarda genelleme kaynağı bulunmaktadır. Eskilerin şikayette bulunduğu kusur olarak nitelendirilmektedir. Eksik bir tümevarım ve yazarlar ve araştırmacılar tarafından meselede hüküm verme sebebiyle eskiler hala bunun sorunu yaşamaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu alanda diğer bir kaynak, şüpheli yönün baskın kılınması ve benzerlik vasıflarının en düşüğüyle yetinme aracılığıyla iki yöntem arasında veya iki siyasi hüküm arasında yakınlık vurgulanması ile mukayeseli çalışma yöntemi için doğru şartlara vefa gösterilmemesidir. İslam’daki siyasi sistemin esasları ile araçları ve gayesi arası birbirine karıştırılmaktadır. Bu kaynak, müelliflerin ilk sayfalarda bu sistemin kurallarını, esaslarını, özelliklerini ve niteliklerini açıklamak istedikleri “İslam’da Siyasi Sistem” noktasında kaleme alınmış kitaplarda kendisini göstermektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra dersinde Siyaseti Şeriyye’de “halel” kaynağını ele alarak şunları söyledi: “Istılah, İslam Şeriatının fikri manzumesinde hayati meselelerden biridir. Çalışmalarda ıstılah kavramlarında kendisinden olmayan şeylerin dahil edilmesi ve lafızların uygun olmayan yerlerde kullanılması ile halel meydana gelmektedir. Bir diğer kaynak ise şeri içtihat meselelerine itiraz edenlerin arasında yoğunlukla dikkat çeken içtihat usulü ile usuli istinbat yollarının aşılması. Aynı şekilde sahaya etkisi elle tutulur kaynak görüntülerinden en dikkat çekeni kabul edilen zaman, mekan ve hal koşullarının dikkate alınmaması. Ki bu ilmi ve tarihi gerçekleri gizleyen amillerden en önemli bir amile dönüşür.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Siyaseti Şeriyye’de Modern Araştırma Yönelimlerinin Genel Kaynakları” adını taşıyan bir dersinin sonunda bazı eklemelerde bulunularak araştırmacıların ihtimam göstereceği yeni araştırma noktalarına zemin hazırlayan, Siyaseti Şeriyye kaynakları ve yönelimleri değerlendirecek yeni meseleler ele alındı.

179 total views, 2 views today