Perşembe Kültür Meclisinde Bu Hafta Dr. Nazar Es-Samarrai Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Dr. Nazar Es-Samarrai konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Dr. Nazar Es-Samarrai “Irak Vatandaşlığı… Hukuk Düzenleme Önerisi” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. Nazar Es-Samarrai seminerinin başında birey ile devlet arasında siyasi, hukuki ve manevi bağlar oluşturan ve hukuk ve karşılıklı bağın kendisinden doğduğu, aynı şekilde ülkelerin egemenlik işlerinden sayılan ve birey hukuku, bireyin devletine karşı görevleri açısından birçok meselenin üzerine terettüp ettiği “vatandaşlık” kavramıyla ilişkili bazı tanımları ele aldı.

Bu bağlamda Dr. Nazar Es-Samarrai Irak’ta vatandaşlık kanununun geçtiği tarihi aşamaları ele alarak şunları söyledi: “İlk kanun, 1920’lerde milli yönetimin kurulmasından sonra yayınlanmıştır. 23 Ağustos 1921 tarihinde Irak Krallığı ilan edildiği gün Irak topraklarında yaşayan insanların vatandaşlık çalışmalarını düzenlemek için 1924 yılının 42 sayılı kanunuydu bu yayınlanan kanun.” Daha sonra Dr. Nazar Es-Samarrai kanunun dayandığı esasları ve yasa olmaya başlamasını anlatarak Irak vatandaşlık alınmasının şartlarını, başta 1936, 1975, 1997 yılları olmak üzere geçtiğimiz yıllar boyunca kanun üzerinde tamamlanan ek düzenlemeleri açıkladı.

Irak’taki işgal hükümetlerinin genel olarak kanun üzerinde özel olarak 2006 yılındaki 26 sayılı kanun üzerinde yaptığı düzenlemeler hakkında Dr. Nazar Es-Samarrai şunları söyledi: “Bağdat hükümetinin bu bağlamda yaptığı işlemler İran’ın planlarındaki büyük değişikliklere zemin hazırlamak için yerine getiriliyordu. Mezkur kanunun değişmesini öngören İçişleri Bakanlığının sunduğu öneri Irak’taki siyasi, sosyal ve demografik yapıyı yok edecek cinsten bir öneridir. Çünkü Irak’taki vatandaşlık kanunu, modern devlet kurulduğundan beri, vatandaşlığın ruhuna halel getirecek her türlü ihlalden ülkeyi koruyan hukuki bir duvar niteliği taşımaktadır.”

Yedinci işgal hükümetinde İçişleri Bakanlığının sunduğu vatandaşlık verme kanunun düzenlenmesi önerisi, Irak’ta bir sene yaşayan kimsenin usulüne ve çalışmalarına bakarak illegal yollarla Irak’a girmiş olsa bile Irak vatandaşlığının verilmesi hükmü hakkında Dr. Nazar Es-Samarrai şunları vurguladı: “Bu öneri, Irak toplumunu tehdit edecek sonuçları olan hedefleri gerçekleştirme amacı taşımaktadır. Bunlardan biri mezhep ve ırk olarak demografik değişimin ortaya çıkması bir diğeri de Irak nüfusunda meydana gelecek artıştır. Ki ülke işgalden itibaren günümüze dek diğer ülkelerde sınır kapılarında yapılan rutin pasaport işlemleri olmaksızın Irak hükümetinin binlerce insanın Irak’a girmesine göz yumduktan sonra benzeri olmayacak şekilde istisnai bir artışa tanık olmuştur. Irak’a giren bu kimselerden çok azı geri çıkmış, geneli Irak’ta kalmış ve vatandaşlık almak için çabalamaktadır.”

Dr. Nazar Es-Samarrai söz konusu seminerinde sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak’ta vatandaşlık kanununun değişmesini öngören önerilerin altında yatan amaç, mezhepçi milislerin silah ve yetkinliği otoritesi altına alarak sadece Iraklı toplumla sınırlı olmayan aksine tedrici olarak tüm Arap ülkelerine yayılacak uzun süreli hedefleri olan projelerin hayata geçirebilme çabalarıdır. İran Irak’ın sosyal dokusunu parçalayarak ve bölgedeki demografik yapıyı değiştirerek kollarını uzatma imkanı elde etmiştir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde Dr. Nazar Es-Samarrai tarafından verilen seminerin sonunda Irak’ta yaşanan olaylara ışık tutan bazı eklemeler ve katılımlara tanık olundu. Siyasi faaliyetler eksenin Irak’ta yaşanan sistematik yıkım, İran’ın bölgede daha fazla söz sahibi ve nüfuz sahibi olmak için istediği mezhep temelli projelerin altında yatan değişimler ele alındı.

 

 

 

41 total views, 1 views today