Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler Programında Şeyh Bakuri’nin “Kuran’ı Kerim’in Arap Diline Etkisi” Kitabı İncelendi

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında Şeyh Ahmet Hasan El-Bakuri’ye ait “Arap Diline Kuran-ı Kerim’in Etkisi” adlı kitabını ele alan bir ders düzenledi. Söz konusu ders Haris El-Ezdi tarafından verildi.

Bu bağlamda Haris El-Ezdi dersinin başında şu ifadeleri kullandı: “Bu kitap, ilmi üslup ile edebi üslubu incelikle cem eden bir kitaptır. Bu kitabı okuyan okuyucu, Kuran-ı Kerim’in ahlakı düzenledikten, onu yücelttikten, ferdi yönelimden toplumsal yönelime çevirdikten, bireyi kendi menfaat ve çıkarlarından çıkarıp toplumsal bir maslahata dönüştürdükten sonra Arap diline ve Arap halkına büyük etkisini icmali bir şekilde görür.”

Haris El-Ezdi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kitap zengin manalar barındırmaktadır. Şöyle ki müellifi çeşitli ilimlerin özetlerini cem etmiştir. Bu ilimler lügat ilmi, lehçeler arasındaki farklılık, Kuran ilimleri ve şeriat ahkamıdır. Şeyh Bakuri Arap üslubunu, cahiliyeden, çeşitliliğe kavuşan İslam dönemine kadar ele almıştır. Bu çeşitlilik retorik üslup, edebi üslup, ilmi üslup ve mantıki üslup şeklindedir. Öte yandan tarihi bakışlar, dil çevresinin coğrafi anlayışı ve zamansal olarak gelişimi ele alınmaktadır.”

Haris El-Ezdi şöyle devam etti: “Kuran’ı Kerim’in Arap Diline Etkisi” adlı Şeyh Ahmet Hasan El-Bakuri’nin kitabı, bir Müslümanın İslam’ı ilimleri öğrenmek, bu ilimlerde bulunan büyük faydalarla şahsiyetini inşa etmek istediğinde ilk okunacaklar arasına alması uygun olan bir kitaptır. Zengin bir içerikle ilmi edebi üslubu cem eden kapsamlı bir kitaptır. Kuran’ı Kerim’in sahrada çobanlık yaparken ümmetin liderlerine dönüşen ve dilleri dünya dillerinin efendisi olan bir kavmin diline ne derece etki ettiğinden bahsetmektedir.

Öte yandan derste Şeyh Ahmet Hasan El-Bakuri’nin hayatı, meziyetleri, görevleri, eserleri, ilmi araştırmaları, fikri ve siyasi yönelimleri, onun menheci üzerine yapılan çalışmaların insanlara etkisinin boyutları ele alındı. Şeyh Ahmet Hasan El-Bakuri’ye ait “Arap Diline Kuran-ı Kerim’in Etkisi” adlı kitabını ele alan bir dersin sonunda katılımcılar dersin daha iyi anlaşılması için bazı sorular sordukları gibi mülahazalarını paylaştılar.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde ilmi faaliyetler gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen Irak Müslüman Alimler Heyeti Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler programının etkinlikleri devam etmektedir. Söz konusu ders ve seminerlere topluma pozitif etki taşıyan ilmi ve kültürel fayda sağlamak hedefiyle çeşitli uzmanlık alanlarından araştırmacılar ve ilim talebeleri katılım göstermektedir.

150 total views, 1 views today