Irak Müslüman Alimler Heyeti Yayın Dizisinin 32. Kitabı “Seçilmiş Şeri Fetvalar ve Çalışmalar” Adıyla Yayınlandı

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet göster Kültür Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti yayın dizisinin 32. kitabını yayınladı. Besair yayınevi tarafından bir dizi kitapla beraber yayınlanan söz konusu kitap “Seçilmiş Şeri Fetvalar ve Çalışmalar” adını taşıyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Fetva Birimi tarafından hazırlanan kitap, siyasi, iktisadi, toplumsal ve ailevi bazı araştırmaları ve fetvaları içerdiği gibi fıkhi meselelere, çağdaş sorunlara ve Irak’ın durumuyla ilişkili bazı çalışmalara da yer veriyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Fetva Birimi 2003 yılından günümüze dek salah ve hidayet üzerine ikame edilecek toplum inşa etme noktasında İslam Şeriat maksatlarını gerçekleştirmeyi hedefleyen şeri bir görüş ekseninde hazırladığı onlarca araştırma içerisinden söz konusu fetvaları ve meseleleri seçerek hazırlamıştır.

Besair yayınevi tarafından yayınlanan diğer kitaplar ise Şeyh Hişam bin Abdulkerim El-Bedrani’nin  “Acaletu’l Mutefekkihe İla Marifeti Usuli Fikh” ve “Takribu’l Efham… Şerhu En-Nemika Fi İlmi Usuli Ahkam” kitaplarıdır.

 

 

HEYET Net

137 total views, 1 views today