Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Hatim El-Beştavi Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Ürdün Kuran ve Sünnetin İcazı Cemiyeti Başkanı Hatim El-Beştavi konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Hatim El-Beştavi “Bakın! Yıldızların Yerlerine Yemin Ederim” adlı Kuran-ı Kerim’in ilmi icazına yönelik bir seminer verdi.

Hatim El-Beştavi görsellerle sunduğu dersine uzay, gezegen ve yıldızlarla ilişkili ilmi terminolojiler hakkında tanımlar ve genel bilgileri ele alarak başladı. Bu bilgilerle Kuran-ı Kerim’in onlar hakkında söylediklerini birleştirerek bu ayetlerin insanı nazar etmeye, bu evren üzerinde düşünmeye çağırmasını, bunlarda Allah’ın ayetlerinin marifetinin bulunuşunu anlattı. İnsanın basiret ve marifetinin artması, imani durumunun yükselmesi için bu konudaki bilgilere yönelik çalışmalara ve araştırmalara önem gösterilmesinin zaruretine vurgu yaptı.

Evrenin genişliğini ortaya koyma, düşünme ve tefekkür için Allah (azze ve celle)’nin meydan kıldığı yasaların ve gerçeklerin idrak edilmesi yolunda gezegenler, galaksiler, yıldızlar arasındaki mesafeleri, boyutları, bunların tabiatlarını ve özelliklerini ortaya koyan istatistikler paylaştı Hatim El-Beştavi. Bu bağlamda Hatim El-Beştavi Kuran-ı Kerim’in buna teşvik ettiğini vurgulayarak şu ayetleri okudu: “De ki: “Göklerde ve yerde neler var, bir baksanıza.” Fakat ayetler ve uyarılar, inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz.” (Yunus 101) “Kur’an’ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi (onlar için) yeterli değil midir?” (Fussilet 53) Hatim El-Beştavi seminerinde insanı araştırma ve düşünmeye sevk eden başka ayetler de okudu.

Daha sonra Hatim El-Beştavi uzayda ilmi buluşları, yıldızların türleri, galaksilerin tabiatı, evren nizamının büyük inceliği gibi konuları anlattı. Evrenin gerçekleri ile iman arasındaki bağlantının Müslüman kimsenin önem gösterdiği önceliklerden olması gereken mesele olduğunu vurgulayan Hatim El-Beştavi çünkü bunun Kuran’ın maksatlarından biri olduğunu, Allah’ın gücüne, mülküne ve azametine delalet ettiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’ndeki seminerin sonunda katılımcılar tarafından bazı eklemeler yapıldığı gibi bazı sorular da soruldu. Bu sorular yeni konulara ve ek açıklamalara zemin hazırladı.

 

 

 

206 total views, 1 views today