Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Konuk Olarak Ağırlandı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta Perşembe günü düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta konuşmacı konuk olarak Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Günümüzde Irak’ta İlmi ve Fikri Hareketler” adını taşıyan bir seminer verdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari söz konusu seminerini, 13 Nisan’da düzenlenecek ve 3 gün sürecek Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin “Modern Çağda Irak’ta İlmi ve Fikri Hareket” adını taşıyan Üçüncü İlmi Toplantıya bir giriş olarak düzenledi.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerinin başında Takiyuddin Ebu Bekr Ez-Ziyrani El-Hanbeli El-Bağdadi’nin (h. 729 m. 1329) biyografisinde Iraklı tarihçi Abbas El-Azavi’nin sözlerini paylaştı. Iraklı tarihçi Abbas El-Azavi söz konusu yerde kültür ihmali ve uzun zamandan itibaren insanlarla ilişkisinin kopması neticesinde Irak tarihinde birçok kapalılığın ve sayılamayacak kadar çok bilinmezlerin olduğuna işaret etmektedir. Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunlara dikkat çekti: “Bu sözün sahibi bunu Irak tarihinin ve kültür kaynaklarının problemlerini ve sertliğini gördükten sonra yaklaşık 70 yıl önce söylemişti. Çağdaş tarihimizi ve birçok alandaki vakıamızı ifade etme noktasında hala uygunluğunu korumaktadır. Özellikle ilmi alanlarda. İşte bu Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin toplantı fikrinin doğurmuştur.

Daha sonra Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Irak ilmi hareketin vakasına dikkat çekerek müelliflerin yakınlarının yanında veya farklı kütüphanelerde korunan mahtut kitapların varlığına vurgu yaptıktan sonra bu kitapların mahiyeti, sanatları ve ilimlerinin açıklanmadığını ifade etti. Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed-Dari bu müelliflerden örnekler vererek 21. asrın müceddidi Muhammed bin Abdurresul El-Berezenci’ye değindikten sonra bu ilim adamının 60’dan fazla eserinin olduğunu ancak çok azının bilindiğini vurguladı. Yine Şeyh Kemaluddin Et-Tai’nin babası Allame Şeyh Muhsin Et-Tai’ye değinen Genel Sekreter, bu alimin bir çok kitabının bulunduğunu ancak çoğunun mahtut olduğunu açıkladı.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerinde kitapları kaybolan ya da unutulan alimleri hatırlatarak şeri ilimler, tarih, lügat gibi kitaplarla, belgelerle, sultanların emirleriyle dolu kütüphanesini torunlarına miras olarak bırakan ve geçtiğimiz asrın ilk çeyreğinde İngiltere işgali sırasında denetim olaylarında çoğu telef olan El-Azami müderrisi Şeyh Abdulgani’nin kütüphanesini örnek olarak anlattı.

Daha sonra Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenecek toplantının fikrini açıklayarak şunları söyledi: “Son beş asrı içine alan dönemdeki Irak’taki ilmi ve fikri hali açıklamayı hedeflemektedir söz konusu toplantı. Her ne kadar araştırmalar bu konuda fazlasıyla çaba göstermiş olsalar da bu dönemdeki ilmi ve fikri hallere yeterince önem gösterilmemektedir. Çünkü bu dönem için yazılanlar, bu dönemi kaplayan zamanın uzunluğundan, gizliliklerini ortaya çıkarmanın zorluğundan, mirasının çoğunun kaybolmasından dolayı tarihini, derslerini, koşullarını, güç sebeplerini işleyecek kapsamlı bir resim çıkartamamaktadırlar. İşte bu durumdan dolayı hakikatini olduğu hale üzere öğrenme fırsatını kaçırtmaktadır.”

 

Diğer yandan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenecek toplantının hedeflerini açıklayarak bu hedeflerin başında Irak tarihinin çok önemli bir aşamasının tarihi olarak belgeleme, bu dönemdeki ilmi ve fikri hareketlerin detaylarını ortaya çıkartma, genel hayattaki karşılıklarını aşikar etmek, şeri ilim, dil, insani ve kültürel alanlarda Iraklı alimlerin, düşünürlerinin, araştırmacılarının tanınmalarını sağlama amaçları geldiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin toplantısının gerçekleştirmek istediği hedefler bağlamında Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Irak’taki fikri ve ilmi üretimdeki zayıf ve kuvvet yerlerine vakıf olmak, son beş asırda Irak ile İslam-Arap alemi arasındaki ilmi bağların ve etkin ilişkilerin açıklanması ve Irak’ın ilmi ve fikri mirasından yayılan veya yayılmayan şeyleri tanımak bu hedefler arasındadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari söz konusu seminerinin sonunda toplantının çeşitli uzmanlıklardaki konuların bulunduğu dört noktaya odaklanacağını vurguladı. Söz konusu uzmanlıkların kavramsal çerçeve, tefsir, Kuran ilimleri, hadis, sünnet ilimleri, fıkıh, fıkıh usulü, akait, dinler tarihi, fırka araştırmaları, hukuk, İslam siyasi fikri, Arap dili, tarih, medeniyet araştırmaları, İslam mirası, ilmi ve fikri hareketlerin meşhurları, ilmin, okulların, medreselerin, ilmi kurumların rolü, Irak’taki ilmi ve fikri hareketi belgeleyen bir çok nokta şeklinde olduğunu açıkladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta Perşembe günü düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde düzenlenen seminerin sonunda katılımcılar tarafından eklemeler yapılarak Irak’taki ilmi ve fikri hareketlerin çeşitli yönleri ele alındı. Bu bağlamda çeşitli alanlarda araştırma noktaları tartışıldı.

 

 

 

160 total views, 1 views today