Irak Müslüman Alimler Heyeti İran’ın Baskıcı Politikalarına Karşı Ahvaz Halkının Sebatını Takdir Etti

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği İran’da Arap Ahvaz halkını vuran sel felaketi hakkında bir açıklama yayınlayarak bu insani felaketten İran rejimini sorumlu tuttu ve İran rejiminin baskıcı politikalarına karşı Ahvaz halkının sebat etmesi ve kimliğine bağlı kalmasını takdir etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “İran rejiminin başta Arap Ahvaz mıntıkasındaki halklar olmak üzere İran’daki ana oluşumlara karşı baskıcı politikaları ve bu oluşumların iradelerini ve sebatlarını kırmak için kısıtlama siyasetleri devam ederken kasıtlı olduğu görülen ihmal sonucunda onlarca Ahvaz köylerinin ve şehirlerinin on günden beri devam eden sel felaketine maruz kaldığı ve binlerce hektar tarım arazisinin suya batmasıyla, Ahvaz köylerinden onlarcasından halkların göç etmek zorunda kalmasıyla ve birçok bölgenin zarar görmesiyle sonuçlandığı görülmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında bazı yetkililerin ve İranlı uzmanların “Kötü su yönetimi, bazı mıntıkalardan diğer mıntıkalara giden bazı nehirlerin kanalizasyonlarındaki kasıtlı tahvil sonucunda felaketin boyutları artmaktadır. Bu durum bir çevre krizine ve insani felakete neden olmuştur. Özellikle Ahvaz bölgesinde.” ifadeleri kullandıklarına yer verdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında şöyle devam etti: “Ahvaz bölgesini vuran sel felaketinin büyüklüğüne rağmen Tahran hükümetinin kayıtsız ve ihmalkar davranması, sel felaketini kötü bir şekilde yönetmesi, gerekli yardım imkanlarını oluşturmaması söz konusu insani felaketi daha fazla büyüttü. Bu açık kusura ve büyük ihmalkarlığa yorum yaptığı zaman İran Cumhurbaşkanının ve Dışişleri Bakanının İran’a uygulanan yaptırımları öne sürerek gösterdikleri gerekçeleri ve hükümet yetkililerin bu ihmalkarlığa ve kayıtsız davranışa yönelik sundukları bahaneleri sadra şifa olmadı. Şöyle demişlerdi: ‘Bu durum yardım gönderme çalışmalarını engelliyor!’”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti, Ahvaz halkının kimliği çalmak, örf ve geleneklerini yok etmek hedefiyle gizli planlarını bir bir işlemek için Ahvaz bölgesini işgal ettiğinden beri onlara karşı uyguladıkları zalimane uygulamalar neticesinde fakirlik sorunu yaşayan Ahvaz halkına yönelik bu ayrımcı ve ötekileştirici politikaları kınamaktadır. Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti Ahvazlıların tamamının sebatlarını, Arap kimliklerine bağlı kalmalarını, meseleleri ve davaları yolunda sabırlarını takdir etmektedir ve işgalden kurtuluncaya dek devam eden mihnetlerinde onların yanlarında yer almaya çağırmaktadır.

 

 

HEYET Net

83 total views, 1 views today