Irak’ta Modern Çağda İlmi ve Fikri Hareket Adındaki 3. İlmi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi söz konusu sempozyumun düzenlenmesini, hazırlanmasını, öncü fikrinin ilmi ve ameli sonuçlara dönüşmesini takdir etti.

Üç gün boyunca sempozyumda araştırmacıların, katılımcıların ve misafirlerin sundukları araştırmalarında veya eklemelerinde dikkat çektikleri tavsiye ve önerilere binaen Sempozyum İlmi Komitesi tarafından hazırlanan Sonuç Bildirgesi şunlara dikkat çekti: “Sempozyumda sunulan araştırmalar çeşitliydi ve Irak, Ürdün, Filistin, Suriye, Katar, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir, Fas, Türkiye, Malezya, Hindistan gibi farklı ülkelerden araştırmacılar katılım gösterdi. Bu durum herkes için sempozyumu büyük bir başarıya dönüştürdü.”

Sempozyum İlmi Komitesi’ndeki Dr. Mücahit Mustafa Behçet tarafından okunan Sonuç Bildirgesi, sempozyumun fikrini içeren on dört nokta çerçevesinde bazı tavsiyeleri özetledi. Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyum Sonuç Bildirgesi şu şekilde:

Irak’ta Modern Çağda İlmi ve Fikri Hareket Adındaki 3. İlmi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

“De ki: (Yapacağınızı) yapın! Amelinizi Allah da Resûlü de müminler de görecektir.”

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Bu büyük sempozyum belirli kelimelerle ifade edilen bir fikir olduğundan beri ondan neşet edeceklere yönelik tasavvur büyüktü ve bu işin yapılabilirliğine inanç, bu doğan fikrin her bir kelimelerinde hazırdı. Çünkü Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten İlim Birimi diğer destek birimleriyle beraber sempozyumun düzenlenmesinden on ay önce hazırlıklara odaklandı. Sempozyumun odak noktalarını ve boyutlarını formüle etme noktasında tasavvur resmetmek için tüm çalışmalar yürütüldü. Sempozyumda on dört nokta belirlenmişti ki bu noktalar şu şekildedir: Kavramsal Çerçeve, Tefsir ve Kuran İlimleri, Hadis-i Şerif ve Sünnet İlimleri, Fıkıh ve Usulü, Akaid, Dinler ve Fırka Çalışmaları, Hukuk ve İslam Siyasi Fikri, Arap Dili Bilimleri, Tarih, Medeniyet Çalışmaları, Şiir, İslam Mirası, Irak’ta İlmi ve Fikri Hareket Öncüleri, İlmin, Okulların, Medreselerin, İlmi Müesseselerin ve Şeri ve Dini Müesseselerin Rolü, Bağdat ile Arap-İslam Medeniyetleri Arasında İlmi ve Fikri Bağlantılar, Sosyoloji, Basın, Arapçalaştırma ve Tercüme Çalışmaları, El Yazmaları, Miras Hizmeti, Fihrist ve Sözlük Bilimleri, Arap Hattı ve Güzellikleri.

Bu araştırma planı, bu döneme çalışan birçok araştırmacının olumlu cevap vermesinde etkili oldu. Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne 165 özet geldi. Bunlardan 101’i kabul edildi. İlmi Komite ile araştırmacılar arasında devam eden görüşmeler komitenin şartlarını barındıran 85 araştırma ile sonuçlandı.

Söz konusu sempozyumun düzenlenmesindeki öncü fikre dikkat çekmek için bizler bu fikri birçok araştırmanın ve Irak, Ürdün, Filistin, Suriye, Katar, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir, Fas, Türkiye, Malezya ve Hindistan’dan katılan araştırmacıların yer aldığı ilmi bir sempozyuma dönüştüren gayretleri takdir ediyoruz. Böyle bir çalışmadan dolayı herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz ve yapılanlardan dolayı herkesi takdir ediyoruz. Hatta her Iraklının bunu hoş karşılaması ve takdir etmesi hakkıdır.

Son olarak bizlere bu sempozyuma destek veren, katılan ve çalışan herkese şükranlarımızı iletmek düşmektedir. Bu adımı, bu kurucu projeyi destekleyecek başka adımların takip edeceğine inanmaktayız.

Aynı şekilde burada, bu sempozyumun en yüksek seviyede başarıya ulaşması için ciddi bir şekilde çalışan, zorlukları asgariye düşürmek için çokça çaba sarf eden İdari ve Basın Komitelerine teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Yine burada sempozyumun çalışmalarını detaylı bir şekilde ele alan basın kuruluşlarına, televizyon kanallarına, sitelere ve sosyal medya kaynaklarına teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bu sempozyumun başarılarından bazılarını saymamız doğru olursa şayet en dikkat çeken tavsiyelerini şöyle özetleriz:

1- Eleştirel olarak Irak’ta dinler ve fırkalar çalışmalarına önem göstermek ve nitelendirici ve tarihi çalışmalar ve araştırmalarla yetinmemek.

2- Dinler çalışmalarına, mukaraneli dinler çalışmalarına, oryantalizme, İslam’a karşı saldırı ve karşı-fikir tahliline özel merkez inşa etmek. Yöntem ve inşasında İslam akidesinin önemi vurgulanmakla birlikte klasik çalışmaların üstüne çıkılması, bu alanda yeni tecrübelerden istifade edilmesi, bu konularla ilişkili sempozyumların ve seminerlerin artırılması.

3- Başta son üç asırda yayınlananlar olmak üzere derin ve köklü çalışmalar sahibi kitapların basılmasına önem gösterilmesi.

4- Özel yöntemiyle ayrıcalık kazanan sempozyumun konusuyla ilişkili üniversite tezlerinin seçilmesini ve basılmasını üstlenecek uzman bir komitenin kurulmasına çağrı yapılması.

5- Son beş asırda Irak’taki öncüleri, ilmi etkilerini tanıtacak bir sitenin kurulması ve sempozyumda sunulan araştırmalarla yetinilmemesi.

6- Irak meşhurlarının biyografileri, etkileri, kitapları, el yazmalarının tahkiki, son beş asırda kitapların, teliflerin listesinin basılması için ilmi ansiklopedinin oluşturulmasının gerekliliği, 2003 işgalinden sonra Irak’ta el yazmalarının genel halinin tasavvurunun belirlenmesi.

7- Iraklı meşhurların el yazmalarının Kürtçeden Arapçaya tercüme edilmesi ve basılması.

8- Iraklı meşhurlara özel belgelerle ilişkili şeylerde Osmanlı arşivlerinden faydalanılması için araştırmacılara çağrı yapılması. Özellikle Arap baskılarında Iraklı meşhurların hayatları hakkında mutlak manada zikredilmeyen bilgiler konusunda.

9- Modern çağda fıkıh, modern fetva kitapları, şeri yargı ve fetva kayıtları ekseninde Irak’taki siyasi, sosyal ve kültürel olaylarla ilgili çalışmalara önem gösterilmesi.

10- Bu sempozyumun fikrini zenginleştirmek, gayretlerini güçlendirmek ve mesajını tamamlamak için sempozyumda ele alınmayan yönlerin çalışılmasına ve araştırmasının yapılmasına Iraklı ve Iraklı olmayan araştırmacıların davet edilmesi.

11- Bütün gruplarıyla Iraklıları ve bazı Arap-İslam devletlerini temsil eden katılımcı araştırmacıların arasında ilmi, kültürel ve sosyal bağları güçlendirmek için sempozyum tebliğlerinde hakim olan ilmi atmosferden faydalanılmasını tavsiye etmek.

 

3. İlmi Sempozyumu İlmi Komitesi

(Irak’ta Modern Çağda İlmi ve Fikri Hareket)

10 Şaban 1440

15 Nisan 2019

270 total views, 1 views today