Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Dr. Ali Mur Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Dr. Mühendis Ali El-Mur konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Dr. Ali El-Mur “Kaybolan Vacip” adını taşıyan bir seminer vererek okumanın, ilim tahsil etmenin ve bilgi kaynaklarını artırmanın önemini ele aldı.

Bu bağlamda Dr. Ali El-Mur seminerine “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.” Ayetinin maksatlarını açıklamakla başlayarak şu ifadeleri kullandı: “İlim meydanını ilk inen ayetler resmetmiş ve Allah (azze ve celle) bizden öğrenmemizi istemiştir. Bu iki ayetin kapsadığı şeyler sınırı olmayan bir ilmi taşımaktadır. Bu ümmetin ilk nesli, İslam mesajını idrak ettiler. İkra ve onun garip hikayesi nitelendirmeden aciz kalınacak şekilde onlarda işledi. Aynı şekilde onların ortaya çıkarttığı medeniyet ve ilimin garipliğini yazmaktan parmaklar aciz kalır.”

Dr. Ali Mur seminerinde sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ilk nesilden her insan vacip veya farzı ayn veçhiyle okumaya önem gösterdi. Ta ki yeterli oluncaya dek. Alim olmayan veya öğrenen bir insan yoktur aralarında. Bu nedenle okuma yaygınlaştı, mescitlerde, evlerde, yollarda, alanlarda, çarşılarda, çalışma merkezleri sanayilerde, hastanelerde, okullarda, üniversitelerde, laboratuvarlarda, sayfalarda, alimlerin meclislerinde, her mekanda ilim halkaları yayıldı.”

Bu bağlamda Dr. Ali Mur bilgi kaynakları, bunların etkileri ve Irak’ta gelişmesi hakkında bazı örnekler sunarak kalpleri aydınlatan, yeryüzünün karanlıklarını yok eden, o sıralarda ümmetin ve insanlığın anlındaki bir ben olan ve doğru görüşlü bir başkent olan Bağdat’taki Beytu’l Hikme’yi örnek olarak gösterdi. Yine Dr. Ali Mur İmam Şafii (h. 204)’den şunu nakletti: “İmam Şafii hicri ikinci asrın sonlarında Bağdat’ı ziyaret ettiğinde sadece Mansur Mescidinde 50 düzenli ilmi halka görür.” Dr. Ali Mur şöyle devam etti: “Aynı şekilde Kadı Hüseyin bin İsmail El-Mehamili (h. 330) hicri 279 yılında her Perşembe günü fıkıh öğretmek için Bağdat’ta bir ilim meclisi kuruyor. Bu meclis hicri 5. asra kadar devam ediyor. Yine Ebu Abdullah Mazerbani El-Bağdadi (h. 384) ilim meclisinde yanında gecelemek isteyen kimselere 50 yorgan tahsis ediyordu.”

Bağdat alimlerinin etkileri ve ilmin yayılmasındaki hırsları noktasında Dr. Ali Mur şunları söyledi: “Muhammed bin Ömer Et-Temimi el-Bağdadi (h. 355) yolda hadis yazdırdığı zaman yol diğerleriyle dolup taşardı. Ta ki yoldan geçilemezdi. Bu ilmi hareket çok kısa sürede insanlığın tanıdığı en büyük meyveleri verdi. Sadece yönetim ve siyasette değil, değerlerde, hukukta, tıpta, mühendislikte, eczanede, kimyada, fizikte, astronomi, matematikte, coğrafyada, ekonomide ve tüm ilimlerde dünyaya hakim olan bir ümmettir. İslam ümmetinin bu ilimleri 19. Yüzyıla kadar Avrupa’da ders yapılıyordu.”

Dr. Ali El-Mur seminerinde sözlerini şöyle sürdürdü: “Müslümanlar hisbe sistemini ilk tesis edenlerdir. Yine Müslümanlar ilmi yöntemi ve uygulamalı ilimlerdeki tecrübeyi ilk ortaya koyanlar, bugün dünyanın kullandığı rakamları vaz edenler, sıfır sayısını ve algoritmayı ilk bulanlar, bugün çek olarak bilinen banka sistemini ilk ortaya koyanlardır. Harun Reşit zamanında Bağdat’ta yayınlanan çek, Çin’de bozdurulabiliyordu. Değerini tahsil etmek için Bağdat’a gönderiliyordu ve sahibinin hesabına yükleniyordu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde verilen seminerin sonunda Dr. Ali Mur şunları söyledi: “Günümüzdeki Müslümanlar kaybolan bu vacibi tekrardan tatbik etmeleri gerekmektedir. Bu ümmetin ilk nesline ne uygun ise son nesline de o uygundur. İlk neslin ilk öncelikleri ilim halkaları ve zikir meclislerdi. Bu bağlamda iyi bir örnek sayılan Kültürel Perşembe Meclisi’nden faydalanılmalıdır.”

143 total views, 1 views today