Irak Müslüman Alimler Heyeti Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının “Gençliğe Yönelik Yayıncılık” Adlı Kongresine Katıldı

 

Heyet.net/İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti, 19/04/2019 Cuma günü Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce İstanbul’da düzenlenen ve üç gün devam eden “VII. Dini Yayınlar Kongresi: Gençliğe Yönelik Yayıncılık” kongresine katıldı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kongreye katılımı, kongre organizatörü Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Irak Müslüman Alimler Heyeti Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El-Ani’ye yapılan davete bağlı olarak gerçekleşti. Dr. Abdulhamit El-Ani kongrenin açılış etkinliklerinden sonra birinci oturumunda konuşma yaptı.

Bu bağlamda Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El-Ani sunduğu tebliğinde şunları dile getirdi: “İstatistikler, Arap ülkelerindeki nüfusun %20’sinin gençlere tekabül ettiğini göstermektedir. Bu durum, onların gidişatlarını kontrol altında tutma, amaç ve hedeflerine ulaştırma ve yönelimlerini iyileştirme ihtiyacını gözler önüne koymaktadır.”

Dr. Abdulhamit El-ani sözlerini şöyle sürdürdü: “Zikrettiklerimizin sorumluluğu, toplamdaki yaşı ilerlemiş kesimlere düşmektedir. Genç kesime nasihat ve tavsiyelerde bulunacaklar, onları yönlendireceklerdir. Yolları üzerinde duran şerlerden, onlar için kurulan tuzaklardan, onları saptırmak için avlanan, onlar için uygun olmayan yollara sevk etmek için duygularından faydalanan, toplamda herhangi bir olumlu rol takınmalarından onları uzaklaştıran düşmanlardan onları korumak için fikri olarak beslerler.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El-Ani tarafından sunulan tebliğde Arap dünyasında okumakla ilişkili raporlarda diğer ülkelere nispetle şok edici istatistiklerle karşılaşıldığı, bu durumum gençleri cahilleştirmeye ve olumsuz bilgilerin besini kılmaya hedef yaptığı ifade edildi.

Bu bağlamda Dr. Abdulhamit el-Ani gençlerin artan ve kompleks karşı koymalardan mustarip olduğu Irak’ı örnek göstererek gazete ve derginin de içinde bulunduğu yayıncılık mekanizmasını gerçek bir şekilde gözlemlemenin olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Her partinin veya grubun bir veya daha fazla gazetesi bulunmaktadır. Bu partiler aynı şekilde tv kanallarına sahiptirler. Bu gazetelerden ve dergilerden bazıları toplumun dokusunu bozan ve parçalayan mezhepçiliği insanlar arasında yaymayı amaç edinmiştir. İnsanları birbirine karşı kışkırtmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El-Ani sözlerini şöyle sürdürdü: “Particilerin dergiler ve gazeteler üzerinde kurduğu hakimiyet sebebiyle mezhepçi dile, Irak’ın resmi gazetelerinde bile rastlanabilmektedir. Irak’ta yasak olan, engellenen tek şey, ülkedeki siyasi çalışmalarının asıllarını ve kurallarını eleştiren yayınlardır. Siyasilere yönelik bazı basın organlarının yönelttiği siyasi görev eleştirisi genelde siyasi rekabetten dolayıdır. Aynı şekilde bu gazetenin arkasında duran koruyan kesimden gücünü almaktadır. Yoksa müstakil kişiler tarafından bu şekilde tenkitler yapıldığı zaman tutuklanmaya veya kaçırılmaya veyahut öldürülmeye maruz kalır.”

Daha sonra Dr. Abdulhamit El-Ani sunduğu tebliğinde insani gelişim raporunda gerçekleri belgelemek için bazı istatistikler ve veriler paylaştı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El-Ani Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce İstanbul’da düzenlenen kongrede sunduğu tebliğinin sonunda bazı tavsiyelerde bulundu. Gençleri saptırmak için aşırıcı cemaatlerin veya sapkın akımların veya ateist fikirlerin sızdığı boşlukları doldurmanın zarureti de bu tavsiyeler arasındaydı. Özellikle Arap dünyasında gerek yetkililer nezdinde gerekse özel bir seviyede genç kesimlere yönelik kültür ihtiyacını çözme noktasındaki gevşekliğin bu yönde adım atılmasını zarurileştirdiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El-Ani konuşmasının sonunda bu meselelerle ilgilenen herkesi toplumun en önemli kesimi olan gençlere yönelik gevşekliğin görüldüğü bu vazifeyi yapmaya teşvik etti.

152 total views, 1 views today