Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Dr. Zehauddin Abidat Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Uluslararası Vasatiye Forumu Araştırma ve Çalışma Müdürü Dr. Zehauddin Abidat konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Dr. Zehauddin Abidat “Peygamber Döneminde Mutedillik ve İslam Toplumunun İstikrarındaki Etkisi” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. Zehauddin Abidat seminerinin başında mutedilliğin, kavim İslam dininin yöntemi, ona ayrıcalık katan özelliği ve her işte dengeli olunacak bir hayat yöntemi olduğunu vurguladı. Özellikle tasavvurlarda, yöntemlerde, duruşlarda, fikri ve ahlaki olarak aşırılık görüntülerinden uzak durmada böyle olacağına dikkat çekti. Dr. Zehauddin Abidat bunun yarı çözümler veya teslim olmak olmadığını aksine hikmet ve doğruyu devam eden araştırma olduğunu söyledi.

Daha sonra Dr. Zehauddin Abidat Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in güzel ahlak, psikolojik denge, maksadın selameti, hayır sevgisi, enaniyetten uzak durma gibi yöntemindeki itidal yönlerini, mutedilliğe sevk eden duygusal, rasyonel ve realist yönden yönteminin özelliklerini ele aldığı gibi Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kolaylık, geniş gözlem ve enerjiyle damgalı, ümmeti vasat ümmet kılan dengeli menhecinin odak noktlarını ele aldı.

Bu bağlamda Uluslararası Vasatiye Forumu Araştırma ve Çalışma Müdürü Dr. Zehauddin Abidat şunları söyledi: “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından sütunları sağlamlaştırılan İslam Şeriatı maksatları sıkıntıyı kaldırmak ve meşakkati def etmektir. Bu amaç Kuran-ı Kerim’de Allah (azze ve celle) tarafından şu sözle dikkat çekilmiştir: ‘Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.’ İşte bu şefkat ve rahmet beraberindeki bütün insanlarla birlikte Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatında cisimleşmiştir.” Bu sözlerin ardından Dr. Zehauddin Abidat Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatından bazı örnekleri detaylı bir şekilde anlattı.

Daha sonra Dr. Zehauddin Abidat Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatından mutedillikle alakalı bazı örnekler gösterdikten sonra şu ifadeleri kullandı: “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in mutedilliği sadece davet ve siyasetle ilgili şeylerde sınırlı değildi aksine yemesinde, içmesinde, uykusunda, uyanmasında, rahatında, zorluğunda yani özel hayatında da aynı şey göze çarpmaktaydı. İnsanlar için en güzel örnekti ve tüm hayır ve fazilet özelliklerinin kaynağıydı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde verilen seminerin sonunda Dr. Zehauddin Abidat Kuran-ı Kerim’den ve Nebevi Sünnetten bazı naslar paylaşarak Müslüman toplumun husumet ve düşmanlığı terk etmesine, ayrışmaya sevk eden ihtilaflardan kaçınılmasına, savaşlardan ve kavgalardan uzak durulmasına, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i örnek alarak, İslam Şeriatı’nın maksatlarını ve hedeflerini gerçekleştirerek İslam toplumunun bireyleri ve oluşumları arasında yakınlaştırma ve inşa üzerine çalışılmasına teşvik etti.

 

81 total views, 1 views today