Sedefler: Irak’ta İlmi ve Fikri Hareket

                                                                                                                                                                 Velid Ez-Zübeydi

Zaman zaman kişiye, arkeoloji alanlarında kazı çalışmalarına benzer buluşlara götüren müracaatları yerine getirmek için bir oluşuma yol açacak faktöre ihtiyaç olduğunu fark eder. Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari kardeşimizin daveti üzerine bizim de katıldığımız Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun bıraktığı işte tam olarak buydu.

Yaklaşık 5 asrı değerlendirmek için araştırmaların üzerinde çalıştığı zamansal mesafe gerçekten Irak gibi bir ülkede fikri ve ilmi aktivitelerin tamamını ele alacak şekilde kolay bir iş değildir. Ki bu ülkede akli, fıkhi, dil medreseleri ortaya çıkmış, Beytül Hikme kurulmuş, Emevi döneminin sonlarında ve Abbasi döneminde tercüme hareketlerine tanık olunmuştur. Ancak 80 araştırmacı 3 gün boyunca Irak’taki kültür, fikir ve bilgi yönlerinden birçoğuna ışık tutmuşlardır.

Geniş detaylarıyla birlikte davet aldığım zaman sempozyum programının içerdiği konuların tamamının yollarının imkanları üzerinde düşündüm. Sempozyumun üçüncü gününde, uzun ve zengin oturumların sonunda katılımcılar, son verimsiz senelerde Iraklıların ihtiyaç duyduğu fikri, kültürel ve ilmi bu faaliyetin ne derece başarılı olduğu üzerinde konuştular. Şöyle ki Iraklılar, tüm baş ağrılarının içerdiği şeylerle birlikte siyasi haberlerden, içinde yaşadıkları şartlardan, her şeyi saran endişeden tükenenlere dönüştü. Bu nedenle kişi hemen bu türden etkinliklerin sonuçlarını hayal etmekte ve başarısızlık ve gecikme ihtimalinden dolayı korkuya kapılmaktadır. Çünkü bunun mesafesi çok geniştir ve Irak tarihinin önemli bir aşamasını belgelemeyi, modern çağda Irak’taki ilmi ve fikri hareketin detaylarını, hayattaki etkisini ortaya çıkarmayı, bunların yanı sıra modern çağda Iraklı alimlerin, düşünürlerin, araştırmacıların şeri ilim, dil, insan ve kültür alanlarında ilmi ve fikri çalışmalarını tanımayı kapsamaktadır.

Irak’taki fikri ve ilmi üretimdeki zayıf ve kuvvet yerlerine vakıf olmak, son beş asırda Irak ile İslam-Arap alemi arasındaki ilmi bağların ve etkin ilişkilerin açıklanması ve Irak’ın ilmi ve fikri mirasından yayılan veya yayılmayan şeyleri tanımak bu sempozyumun öncelikleri arasına koyduğu hedefler arasındadır.

Sempozyumda on dört nokta belirlenmişti ki bu noktalar şu şekildedir: Kavramsal Çerçeve, Tefsir ve Kuran İlimleri, Hadis-i Şerif ve Sünnet İlimleri, Fıkıh ve Usulü, Akaid, Dinler ve Fırka Çalışmaları, Hukuk ve İslam Siyasi Fikri, Arap Dili Bilimleri, Tarih, Medeniyet Çalışmaları, Şiir, İslam Mirası, Irak’ta İlmi ve Fikri Hareket Öncüleri, İlmin, Okulların, Medreselerin, İlmi Müesseselerin ve Şeri ve Dini Müesseselerin Rolü, Bağdat ile Arap-İslam Medeniyetleri Arasında İlmi ve Fikri Bağlantılar, Sosyoloji, Basın, Arapçalaştırma ve Tercüme Çalışmaları, El Yazmaları, Miras Hizmeti, Fihrist ve Sözlük Bilimleri, Arap Hattı ve Güzellikleri.

Bu satırlar, Arap dünyasından ve Irak’ın içinden birçok alimin, araştırmacının katıldığı sempozyumun programından çıkarılmıştır. En çok katılım ise Kürdistan’daki araştırmacıların ve düşünürlerin en dikkat çekenlerinden gelmiştir. İlmi ve akademik bir oluşumda böyle bir katılıma ilk defa tanık olunmaktadır.

Bozuk siyaset, bilgide gedik açar ve onu paramparça eder. Bilginin çalışmalarında bilgi, ilim ve araştırmadan başka alternatif yoktur.

Irak Hab- Duhok ve Tamim Muhafazalarında Bir Hakim ve Genç İntihar Etti

Duhok muhafazasında bir hakimin dün gece geç saatlerde intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Tamim muhafazasında yine aynı saatlerde bir gencin kendisini asarak intihar ettiği rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Duhok muhafazasında yer alan Akra kazasında El-Hakim Koran adlı bir hakim dün akşam saatlerinde Facebook’ta yaptığı canlı yayın esnasında Kürt siyasi partilerin politikalarına içerlediğini ifade ettikten sonra kendisine sıkarak intihar etti.

Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının söz konusu hakimi hemen hastaneye ulaştırdıklarını ancak bugün sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini aktardı.

Diğer yandan yine hükümetin güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre Kerkük şehrinin merkezinde yer alan Musalla mıntıkasında bir genç dün akşam saatlerinde kendisini asarak intihar etti.

Irak’ın tüm muhafazalarında ve şehirlerinde son zamanlarda intihar vakalarının arttığı biliniyor. Psikologlar bunun nedeninin psikolojik baskılar, 2003 yılında Amerika işgalinden sonra tanık olunan değişimler ve hükümetin vatandaşlarına saygın bir hayat imkanı sağlamasındaki başarısızlık olduğunu belirtmektedirler.

 

Bu makale HEYET.net için özel olarak çevrilmiştir. Arapça Orijinali için LÜTFEN TIKLAYIN

181 total views, 2 views today