Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Dr. Racih el-Kurdi İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 77 yaşında Ramazan ayının arifesinde 05 Mayıs 2019’da vefat eden alim, davetçi, akide ve davet uzmanı Şeyh Dr. Racih El-Kurdi’nin hayatını kaybetmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Şeyh Dr. Racih el-Kurdi (rahimehullah) Ürdün’ün İrbil ilinde yer alan Aqraba’da 1947 yılında doğmuştur. 1970 yılında İslam Şeriatı alanında lisansını tamamlayıncaya kadar eğitimine devam etmiştir. Daha sonra 1975 yılında Ezher üniversitesinde Yüksek Lisansını “Allah Sıfatlarının Zatıyla İlişkisi” adlı teziyle tamamlamıştır. 1979 yılında aynı üniversitede “Kuran ve Felsefe Arasında Bilgi Nazariyesi” adındaki teziyle doktorasını tamamlamıştır. Şeyh Dr. Racih el-Kurdi (rahimehullah) hayatının tamamını eğitim ve davette tüketti. İnsanlar onu yaptığı çalışmalarıyla, bir çok radyo ve televizyon programları hazırlamakla ve Ürdün’de çeşitli basın kanalarında verilen programları sunmakla tanıdı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Dr. Racih el-Kurdi (rahimehullah)’ın Ürdün’deki bazı üniversitelerde görev aldığı, önce öğretim görevlisi olarak başlarken daha sonra Ürdün Üniversitesinde Şeriat Fakültesinde Davet ve Akide Bölümü dekanı olduğu ifade edildi. Aynı şekilde Davet ve Usuluddin Fakültesinib rektörü olduğuna dikkat çekildi.  Yine Al-Ahliyye Amman, Alu El-Beyt, El-Yermuk üniversitelerinde ve Gazze’deki İslam üniversitesinde görev aldığı vurgulandı. Şeyh Dr. Racih el-Kurdi (rahimehullah)’ın bazı cemiyetlerde toplumsal çalışma aktivitelerinde bizzat faaliyet gösterdiği ifade edilerek El-Merkezi İslami el-Hayriyye Cemiyeti, El-Muhafazatu ala Kurani Kerim Cemiyeti söz konusu çalıştığı cemiyetlerden bazıları olduğuna vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Dr. Racih el-Kurdi (rahimehullah)’ın uzmanlık alanında ve davet alanında bazı kitapları bulunmaktadır. Onun kitaplarından bazıları şu şekildedir: Şua min Siyreti fi el-Ahdi el-Mekki, El-İtticahu’s Selefi Beynel Asaleti ve’l Muasara. Bunun yanı sıra bazı araştırmaları ise şunlardır: Nazariyetu’l Marife İnde İmam El-Cuveyni, Mefhumu Er-Rizki Beyne Ehli Sunne ve’l Mutezile ve Alakatuhu bil Kadr, Diresetun Akdiyyetun li Hadis: İnne’l Allahe Tisetu ve Tisine İsman Men Ahsaha Dehele Cenne.”Şeyh Dr. Racih el-Kurdi (rahimehullah) çalışmalarından ve zengin ilmi araştırmalarından dolayı bazı ödüller kazandı. Bunlardan bazıları şunlardır: 1988 En İyi Peygamber Hayatı Kitabı Pakistan Cumhurbaşkanı Ziyaulhak ödülü, 1989-95 İslami Araştırmalar ve Çalışmalar Cemiyeti Öncülüğünde, Ürdün Milli Eğitim Bakanlığı İslami Eğitim Kitapları Telifinde Takdir Belgesi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasının sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Racih el-Kurdi’ye geniş rahmetiyle muamele etsin, yaptıklarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve sevdiklerine sabır ihsan etsin ve onun yerini ümmetin salahı ve hidayeti için çalışan rabbani alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

150 total views, 1 views today