Davet ve İrşat Birimi İmam Şafii Merkezi Müdürü Dr. Samir Murat’ı Konuk Olarak Ağırladı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi, İmam Şafii (rahimehullah) Merkezi Müdürü Dr. Samir Murat’ı konu olarak ağırladı. Dr. Samir Murat, Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ikamet ettiği binada kılınan teravih namazından sonra Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen Ramazan Ayı İlmi Dersler ve Seminerler programı kapsamında bir seminer verdi.

Bu bağlamda Dr. Samir Murat seminerinin başında insanın hayattaki görevini ve rolünü ele alarak Allah (azze ve celle)’nin tam bir sevgi ve tam bir boyun eğmekle kulluğu gerçekleştirmekten sorumlu olan insanı yaratmadaki hikmetini konu edinen hadisi ele aldı. Bu bağlamda şunları söyledi: “Oruç ibadeti, herkesin mükellefiyetine göre kulluk idraklerini yükselten ve imani alanları genişleten yollardan biridir.”

Öte yandan insanın hayatı algıladığı işitme ve görme pencerelerinin rolüne odaklanan Dr. Samir Murat, bu ikisinin kalbe etkisini ele aldı. Ardından şunları açıkladı: “Göstermelik meseleler, kalbe etkisi şehvetlerle ilişkili olmaktadır. İşitmelik meseleler ise etkisi şüphelerle ilişkilidir.”

Daha sonra Dr. Samir Murat mükellef insanın etkileşimi, hayatın doğal olarak etkisini ele aldıktan sonra nefsinin etkilerinden uzak olarak dinin meylettiği şeylerin olumlu veya olumsuz yönlerinden etkilenmesini açıkladı. Bu bağlamda Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in emir ve nehiylerinde sahabenin nasıl icabet ettiği hususunda bazı örnekler verdi. Daha sonra Kuran’ı Kerim’den ve nebevi sünnetten bazı naslar paylaştı.

Dr. Samir Murat seminerinde Allah (azze ve celle)’nin rızasına nail olmak için bir arada olmanın, hoşgörülü davranmanın, Ramazan ayında insanlar arasında cömertliği yaymanın öneminden konuştuktan sonra insan hayatının değişiminde ve yönlendirilmesinde konuşmanın öneminden ve teklifin kurallarından bahsetti.

Davet ve İrşat Birimi tarafından başlatılan program haftada iki defa alim ve davetçi şahsiyetlerin ve aynı şekilde bazı Irak Müslüman Alimler Heyeti alimlerinin konuk olarak ağırlandığı davet ve eğitim derslerini kapsamaktadır. Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından her gün teravih namazından sonra Medarik Usuliye adında usul dersleri yapılacaktır.

261 total views, 1 views today