Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Başkanlığında Irak Müslüman Alimler Heyeti Yıllık Değerlendirme Buluşması Düzenledi

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışmalarını, birimlerinin faaliyetlerini ele almak, kalite ve gelişim standartlarına göre faaliyetlerini tahlil etmek için yıllık değerlendirme toplantısında Irak Müslüman Alimler Heyeti birim ve şube yetkilileri ile bir araya geldi.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari fikir, birimlerin çalışmalarında gelişen kurumsal çaba ve yöntem, geçtiğim yakın senelerde birimlerin ve şubelerin üzerinde hareket ettiği Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin genel planları açısından söz konusu toplantının önemli olduğunu açıkladı.

Söz konusu toplantıda biçim ve içerik olarak kurumsal kalite ve yöntem çerçevesinde çalışmalarını açıklamak ve hedeflerini izah etmek için birimlerin hazırladığı aylık raporların değerlendirilmesine önem gösterildi. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari bu raporları faaliyetlerde uygulamalara uygun alanı tesis eden önemli vesikalar olarak nitelendirdikten sonra bunların geleceğe yönelik çalışmaları kolaylaştıran yollar olduğunu vurguları. Öte yandan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari  “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışmaları önceden hazırlanan yıllık çalışma planına uygun bir şekilde başarıya ulaşmaktadır ve Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin sabitelerine ve yöntemine uyan maksatlar ile beraber olan şartlara uygun hareket etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra toplantıda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin son çalışması olan, “Modern Çağda Irak’taki İlmi ve Fikri Hareket” adıyla 2019 Nisan ortalarında düzenlenen 3. İlmi Sempozyum değerlendirildi. Düzenleme, tertip ve icraat açısından Irak Müslüman Alimler Heyeti yanında kurumsal çalışmanın gelişimini ve önemini yansıtan büyük bir başarı olduğu vurgulandı. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yıllık planının ve genel programından umut edilen semerenin gerçekleşeceği intibaını bıraktığı ifade edildi.

Söz konusu toplantıda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bünyesinde çalışanların genel planının, çeşitli çalışma alanlarında faaliyetlerin ve aktivitelerin gerçekleştiği takım ruhunun açıklanmasına önem verildi. Aynı şekilde hazırlıkla ve her birimin kendi uzmanlık alanına göre seminer ve eğitim kursu düzenleme ile ilişkili birimlerin çalışmalarının hazırlıkları üzerinde konuşuldu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin çalışmalarının yıllık değerlendirme buluşması, çalışma kalitesini yükseltmek, hataları azaltmak, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin öncü rolüne uygun şekilde ortaya çıkartmak hedefiyle araştırma, tahlil, değerlendirme için çalışılmış planlara uygun olarak çalışmaları aktifleştirme çerçevesinde düzenlenmektedir.

 

154 total views, 1 views today