Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden “Oruç Ahkamında Öncelikler Fıkhı” Adlı Seminer

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi Başkanı Şeyh Dr. Ömer Mekki, Irak Müslüman Alimler Heyeti Davet ve İrşat Birimi tarafından organize edilen Ramazan Ayı İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında “Oruç Ahkamında Öncelikler ve Denge Fıkhı” adını taşıyan bir seminer verdi.

Bu bağlamda Şeyh Dr. Ömer Mekki seminerinin başında şunları söyledi: “Öncelikler fıkhı, şeri ahkamların mertebelerini açıklamada en önemli araçlardır. Özellikle aralarında bir izdiham söz konusu olduğu zaman. Şeri ahkamlar, fazıl, mefzul, müstehab, mefruz, mübah, mekruh şeklinde mertebelere sahiptir. Bu durum fıkhı çalışmayı, bunun önemine ve tehlikesine inmeyi gerektirmektedir. Denge ve öncelikler fıkhının olmayışı, şer pencerelerini açar, cüzleri elde etmek için küllileri yok etmek, ferleri gözetmek için asılları yok etmek gibi.”

Bu bağlamda Şeyh Dr. Ömer Mekki fıkhın bu türüne dikkat çeken eski ve yeni alimlerin en dikkat çekenlerini paylaştı. Daha sonra maksadı akıl sahiplerini, hidayet, tevfik, reşat ehlini tanımaya sevk eden bazı ayetlerin ışığında önceliklerin mertebelerini, fazıl-mefzul, hasen-ahsen’i bilmeyi açıklamayan Ebu Sena El-Alusi (rahimehullah) ve ondan önce yaşamış Zemahşeri (rahimehullah)’ın sözlerini ele aldı.

Şeyh Dr. Ömer Mekki öncelikler ve denge fıkhını, diğerlerine göre öne geçme hakkında sahip olan şeri hükümlerin bilinmesi, mertebeleriyle ve vakasının gerektirdiğine göre ilim üzerine bina edilmesi şeklinde tarif etti. Öncelikler mertebesinin, çeşitli İslam fıkhı alanlarında takdim edilmesi gerekenlerin takdim edilmesinin gözetilmesi üzerine mebni olan şeri hükümlerin bilinmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Şeyh Dr. Ömer Mekki şunları vurguladı: “Öncelikleri gözetmekteki genel asıllar; acillik öncelikleri öne alınması, dar vacip, mutlak vacibin önüne alınması, farzlar ve öncelikleri nafilelerin önüne alınmasıdır.” Bu bağlamda Şeyh Dr. Ömer Mekki mertebelerdeki farklılık ilkesini temellendirmek için Hafız Zehebi, İmam Alusi, İbn Kayyım Cevziyye, Hafız İbn Hacer El-Askalani, Hatıp Bağdadi, Zerkeşi ve başkalarının sözlerini delil olarak sundu.

Şeyh Dr. Ömer Mekki verdiği seminerinde oruç ahkamının uygulamalı yönlerini, bazı hükümlerindeki detayları ve meseleleri ele alarak açıkladı. Hastalık halinde oruç tutmamanın daha öncelikli olduğunu belirterek ister hasta oruca zarar versin, ister ondan bir aza telef olsun veya hastalığını artırsın ya da meşakkate dönüşsün fark etmeyeceğini vurguladı. Aynı şekilde eş hakkının oruç nafilelerinde eşe yaklaşmaktan daha öncelikli olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi Başkanı Şeyh Dr. Ömer Mekki’nin, Irak Müslüman Alimler Heyeti Davet ve İrşat Birimi tarafından organize edilen Ramazan Ayı İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında verdiği seminerin sonunda oruç ahkamıyla alakalı ve ibadet işleri ile ilişkili bazı meseleler geniş bir şekilde ele alındı, öncelikler fıkhının akifleştirilmesi, İslam dininin maksatlarının gerçekleştirilmesi, ibadetler bölümünün gözetilmesi, İslam Şeriatı yönetimine tutunulması yolları değerlendirildi.

139 total views, 1 views today