Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed-Dari “Medarik Usul” Derslerinde Fıkıh Usulü İlminde Telif Yöntemini Ele Aldı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Medarik Usuliye” adındaki günlük dersleri kapsamında eski alimlerin yanında fıkıh usulü ilminde telif yöntemini anlattı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari usul ilminde telifin gelişim aşamalarını ele alarak mezhepler arasında çeşitli yönleri açıklamayı amaçlayan ihtilaf kitaplarında tasnif edilenlerin, fıkıh usulü kaideleri ilmine odaklanan teliflerin en dikkat çekenlerini açıkladı. Bu kitapların müelliflerinin yöntemlerini, konuları bablandırırken tercih ettikleri yönelimlerini, çeşitli açılardan ele alışlarını açıkladı.

Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Usul alimlerinin yöntemleri, fıkıh usulü kitaplarında konular, meseleler ve ahkamlardan yazdıklarının içerikleri Müslüman fıkıhçıların istinbat, köklendirme, usul ve fıkıh kurallarının tesis edilme alanlarındaki yeteneklerinin gücünü ortaya koymaktadır. Tüm bunlar bu alimlerin kültürel ve ilmi hareketlendirmedeki rollerini, ilmi hareketin ve ona eşlik eden fikri gelişimin elde ettiği genişliği ortaya çıkartmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra şunları söyledi: “Şeriatın çeşitli alanlarında, özel olarak fıkıh usulünde alimlerin eserleri devam eden ve gelişen ilmi mirası tesis eden fıkhi bir zenginlik olarak sayılmaktadır. Eski alimlerin kitaplarının önemi, hadis ve eser aşamasına en yakın olmasında ve istinbat delilleri ile kuşatmaya güç yettirmesinde kendisini göstermektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam Şeriat tarihi büyüktür, geniştir ve zengindir. Alimlerin tasnifte, ilmi sanatları yazmada takip ettikleri yöntem İslam mirasının içerdiği şeylerin en zengini kabul edilmektedir. İçtihat kapısının kapandığı sözüne dayanarak bu zenginliğin yitirilmemesi ve bu konuda aşırıya kaçılmaması gerekmektedir. Bu durum bir çok meselede sorunlar doğurmuştur.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Medarik Usuliye” adındaki dersin sonunda şunları söyledi: “Ümmeti saran krizler alimlerin fikirlerinin ve çeşitli ilimlerde kitaplarının zahir olduğu vakitlerin en dikkat çekenleridir. Bu durum alimler hareketinin ve onların ilmi üretiminin vakayı ve toplumun halini onardığını, onların ıslahı ve gelişimi için çabaladığını göstermektedir.”

163 total views, 1 views today