Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ramazan Ayı İlmi Dersler Programında Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi Konuk Olarak Ağırlandı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından organize edilen ve Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ikamet etiği binada düzenlenen Ramazan Ayı İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi terbiye ile ilişkili bir seminer verdi.

Bu bağlamda Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi seminerinin başında Allah (azze ve celle) katında insanın mertebesini, ilahi emaneti taşıma meselesiyle ilişkisini açıklayarak şunları söyledi: “İnsanın ilahi emaneti kabul etmesi, diğer mahlukat arasında onu mükerrem bir varlık kılmıştır. Böylece Allah (azze ve celle) evrendeki her şeyi ona musahhar kılmış, onu yüceltmekle birlikte diğer mahlukattan daha faziletli kılmıştır.

Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan fıtratı gereği dünyada saadeti elde etmeye, dünyada arzuladıklarına ulaşmaya hırslıdır. Bu saadetin anahtarı, öğrenimle, hakikati araştırmakla, Allah (azze ve celle)’nin nimetlerini düşünmekle, bu yüce dinin insanın maslahatlarını gözeten, hayat modelini düzenleyen esaslar ve kurallar olarak koyduğu hayatın her yönü için İslam dininin kapsayıcılığını bilmekle mümkün olur. Tüm bunlar insanın bir yönden hayatı ve yaşamsal ihtiyaçları ve diğer yandan manevi ve ruhi ihtiyaçları arasındaki dengeyi sağlayarak mümkün olur.”

Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi insanın saadetini, bu dine olan ihtiyacın boyutlarını açıklayarak dinin meselelerini bilmeye bağladı. Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi şöyle devam etti: “Bu ihtiyaç, çok önemli bir meseledir. İnsanın havaya olan ihtiyacına benzemektedir. Allah (azze ve celle) insanı kaldıramayacağı şeylerle mükellef kılmamıştır. Bu durum ise insanı bu dini hayatının bütün meselelerinde yöntem ve ahlak edinmesine çağırmaktadır.

Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi seminerinin sonunda insan aklının, ilahi emirlerle ilişkide yücelmesini sağlayan idrak gücünün yüceliğinden konuşarak bireyi ve toplumu Allah (azze ve celle)’ye ulaştıran istikamet yoluna sevk eden dinin öğretilerine tutunmaya davet etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından organize edilen ve Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ikamet etiği binada düzenlenen Ramazan Ayı İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında konuk edilen Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi’nin seminerinin ardından Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari kısa bir konuşma yaparak Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi’de, insanların kalplerine sevk eden üslup ile İslami öğretilerdeki menhecinde görülen etkin şahsiyeti açıkladı. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Allah (azze ve celle) onun için insanlar arasında kabulü yazmıştır. Bunun nedeni, İslam’a hizmette doğruluğu elde etmesi ve devamlı Müslümanların halini düzeltmek için çalışmasıdır.

155 total views, 1 views today