Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Ed-Dari, Medarik Usuliye Derslerinde Usul Kaidelerini ve Uygulamalarını Ele Aldı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki ders silsilesi kapsamında usul kaideleri ve uygulamaları konusunu ele aldı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari dersinin başında külli kaideler, genel kaideler, tafsili kaideler bağlamında fıkıh ilmi ile fıkıh usulü ilminde meşhur ıstılahların arasındaki farkları açıkladıktan sonra şu ifadeleri kullandı: “Usul kaideleri, bir kaideyle bağlantılı birçok cüzü içeren genel manayı ifade eder.” Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra kaide manasını geniş bir şekilde açıklayarak usulcülerin ve fıkıhçıların kullanım şekillerini anlattı.

Daha sonra Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari fıkıh kaidesi ile usul kaidesi arasındaki farka dikkat çekerek aralarındaki farka yönelik yapılan en önemli açıklamaları geniş bir şekilde anlattı. Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed-Dari şunları söyledi: “Usul kaidesi, hüküm istinbat etmek için kendisine ulaşılan araçları ele alırken fıkıh kaidesi delillerden istinbat edilen şeri ahkamı düzenler.”

Kaideler hakkında daha fazla açıklamalar noktasında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Usul kaideleri müçtehitlerin ve usulcülerin kullandıkları kaidelerdir. Halkın avamı “İçtihat, benzerini nakzetmez” kaidesini anlamaz. Fıkhi kaideler ise fıkıhçılar tarafından kullanılır ve halkın avamı bunu anlar. Mesela İşler maksatlarına göredir kaidesinde olduğu gibi. Usul kaideleri anlaşılması için bir vasıtaya ihtiyaç duyar. Ancak benzeri olan fıkhi kaidelerde bu durum söz konusu değildir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra söz konusu kaidelerin faydalarına değinerek şunlar söyledi: “Ezberlenmesini kolaylaştıran ve geri dönülmesini kolaylaştıran genel esaslar ve noktalar inşa etme kapsamında hükümlere odaklanılmasında önemini gösterir. Şöyle ki onun ışığında ortaya çıkar, ilim talebeleri arasında, algılama boyutlarında, şeri ahkamları idrak etmelerinde farklar ortaya çıkar. Aynı şekilde fıkhi hüküm üretirken faydası kendisini gösterir. Çünkü o bu çalışmanın kaidesi olur.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki dersinin sonunda şu ifadeleri kullandı: “Fıkhi ve usul kaideleri ve kurallar, fıkıh ilminin ve fıkıh usulü ilminin ortaya çıktığı kaynaktan gelmiştir. Yani Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den, sahabeden ve tabiinden. O zamanlardan söylenen bazı ibareler, gerçekte fıkhi ve usul kaideleriydi. Sahabenin gerçekleştirdiği bazı hükümler, onları bu kaidelere ulaştırmıştı. Allah (azze ve celle)’nin kitabından ve peygamberinin sünnetinden bunu anlamışlardı. Özellikle fıkhı, fetvayı ve hukuku bilen sahabeler.

 

37 total views, 1 views today