Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Ed-Dari, Medarik Usuliye Derslerinde Fıkıh Usulü İlmine Önemde Yeni Yöntemleri Ele Aldı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki ders silsilesi kapsamında fıkıh usulü ilmine, kitaplarına önemde yeni yöntemlerin çeşitlerini ele aldı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari günümüz çalışmalarında usul ilmini ele alan müelliflerin tercih ettikleri yöntemlerin en önemlilerini geniş bir şekilde anlattı. Her aşamada kendisine uygun formülde ele alınması ilimlerin tabiatındandır diyen Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları açıkladı: “Usul kitaplarından büyük bir grup, tahkik, tehzip ve şerh seviyesinde büyük bir önem arz etmektedir. Bu durum, fıkıh usulü ilminin, tarihinin, yönteminin ortaya çıkmasında özel bir kültür doğurmuştur.”

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “El yazmalarına, kitaplara, onların tahkik edilmesine ve basılmasına önem göstermek, günümüz yöntemlerinden açık bir modeldir. Araştırmacılar aynı şekilde kitaplar üzerindeki özetler, şerhler ve taliklerden benzerleri aracılığıyla kayıp kitaplara da önem göstermeye ağırlık vermişlerdir. Bu durum günümüzde eserlerin zamanla ortaya çıkmasını sağlamıştır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şöyle devam etti: “Eski kitaplardan ve teliflerden bazıları gerekli tahkik çalışmalarına konu olmamıştır. Başta konularında, bablarında ve detaylı meselelerinde geniş kitaplar olmak üzere bu kitaplar sağlam çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari fıkıh usulü ilminde yeni çalışmaların tahkik edilmeye, İslam Teşri tarihi şerh edilmeye başladığına işaret ettikten sonra bu türden eserlerin başlıklarını sunmanın yanı sıra bu sahada gerilemenin ortaya çıkmasından önce parlak bir dönemde, müelliflerin yöntemleri üzerine tahkik ve şerhte geleneksel çalışmaların çoğaldığı sırada müelliflerin tercih ettikleri yolları, tasnifteki yöntemlerini, içeriğe gösterdikleri önemin boyutlarını detaylı bir şekilde anlattı.

Usul eserlerindeki yenilik ve gelişim hakkında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari çalışmalardaki yeni yolları seviyelerine göre sınıflandırarak şöyle dedi: “Yeni bir yolla tahkik ile ilişkili olanlar. Tıpkı zihni harita ve cetvel ve fihrist sunarak yöntemsel ve akademik bir yola kitapların tertip edilmesi gibi ve buna benzer olanlar. Bir diğeri eski kitapları ihya etme ve yeniden tahkik etme işlemi veya usuli konuların tercih edilmesi ve eleştirel bir yöntemle çalışmasını tekrarlamak.”

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari bilhassa nesnel olmayan, töhmet altında kalan çeşitli görüşlerin olduğu eserler olmak üzere fıkıh usulü ilmine yönelik eleştirel çalışmaların yöntemlerindeki problemlerin varlığına uyarıda bulunduktan sonra bu kişileri reddederken en önemli meselelere ve noktalara dikkat çekti. İlim talebelerin eleştirel çalışmalar yaparken ilmi ve objektif bir yönteme sahip olmasının zaruretine dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari bazı müelliflerin fıkıh ve fıkıh usulü kitaplarında bablarını birbirinden ayıran, şeri kurallar ışığında yenilikçi olan takdir edilecek bir yönteme dayanması, diğer yandan edebiyat ve dilde yeni nazariyeler arasını fıkıh usulü ile birbirine bağlayan,  övülen yeni yöntemlerden olduğunu vurguladıktan sonra usul ilmine aşinalığı olan ve dil ilimlerini yenilemek isteyenler için faydalı çalışmalar olacağı yorumunu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki dersinin sonunda ilim talebelerine bazı nasihatlerde bulundu. Birçok fayda ve zenginliği barındırdığından dolayı talebeler ve şeyler arasında usul derslerinin canlandırılmasını vurguladı. Bu derslerin sayesinde araştırma konularının ve yeni fikirlerin ortaya çıkacağına ve idraklerin genişleyeceğine dikkat çekti.

155 total views, 1 views today