Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Ed-Dari, Medarik Usuliye Derslerinde İslam Mezheplerinde Fıkıh Usulü İlmi Ekollerinin Ortaya Çıkış Tarihini Ele Aldı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki ders silsilesi kapsamında İslam mezheplerinde fıkıh usulü ilmi ekollerini ve Ehli Sünnet’in yanında fıkıh usulü ekolü ile ilişkisini ele aldı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari çeşitli fıkıh usulü ekollerinin ortaya çıkması, genel yöntem açısından bu ekolleri birbirine bağlayan bağlantılar, aralarındaki bilgi alışverişi ve birbirleriyle yardımlaşma açısından fıkıh usulü ilminin ortaya çıkış tarihini detaylı bir şekilde anlattı.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra bu ekollerden bazılarının usul eserlerinden bazılarının yöntemlerini açıklayarak her ekolun ve mezhebinin usulünün ayrıcalık kazandığı en önemli özelliklerini anlattı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari dersinde usul ilmi sahasında İslami mezhep ekollerinin ilmi gayretlerini, tarihi aşamalar, faaliyet mekanları, temsilcilerinin en dikkat çekenleri perspektifinde ele aldıktan sonra siyasi değişimler, zamanın geçmesiyle hal ve durumların değişimi açısından bu ekollerin ilmi hareketinin parlak dönemlerini ve gerileme dönemlerini detaylı bir şekilde anlattı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra usul ekollerinin ortaya çıkmak olarak öncesi hakkında önerilen bazı görüşlerin tahkikinde gelen şeyleri açıkladıktan sonra aralarında çatışmaların meydana geldiği hakkında zikredilenleri değerlendirdi. Daha sonra Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari bu konuda yayılan hatalı kavramların hakikatlerini açıklayarak bu meseleyi detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki dersin sonunda fıkıh usulü ilmi meselelerinden bazılarını, geçen asırlar boyunca telif yolları ve sebeplerini ele alan bazı meseleler tartışıldı. Usul ekollerinin gelişmesinde açık bir etkisi olan ve İslam ümmetinin tarihinde öncülük eden alimlerin ve bazı şahsiyetlerin isimleri paylaşıldı.

 

 

172 total views, 1 views today