Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Ed-Dari, Medarik Usuliye Derslerinde Usul İlminin Kanun Koyma Çalışmasını Ele Aldı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam eden Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki ders silsilesi kapsamında fıkıh usulü ilminin kanun koyma çalışmasını ele aldı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari fıkıh usulü ilminin kanun koyma çalışmasını ele alırken giriş olarak bazı tanımları, çeşitli yönleriyle insanların ahkamlarının düzenlenmesine ilişkili maddeler ve ahkamların cem edilmesinin tarihini açıkladı. Bunu yaparken kanuni maddelerini içeren manzume şeklinde yasama açısından ele aldı ve tarih boyunca dünyada hukuki alanda bu konunun düzenlenmesini gerekli kılan yolları sundu.

Daha sonra Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari usul ilminin kanun koyması, şeri ahkamlarda yenilenen ihtiyaca binaen gerçekleştiğine dikkat çekerek maddelerin toplanması, düzenlenmesi ve tertip edilmesi açısından geçirdiği aşamaları detaylı bir şekilde anlattı. Usul ilmi maddelerini kanunlaştırma çalışmalarında, İslam teşriinde şeri maslahatların ve içtihadın hakikatini nazarı dikkate alarak Müslüman alimlerin ve izin verme ve engel olma arasındaki bu aşamalarda şöhret kazanan akımların tercih ettikleri adımlara işaret ederek bu bağlamda çeşitli fıkıh ekollerinden örnekler aktardı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra modern çağda şeri ilimlerin maddelerinin kanunlaşmasını, teorik ve pratik olarak bu çalışmayı üstlenen ilmi akımları ve hukuki şahsiyetleri ele alarak Irak, Mısır, Suriye, Sudan, Kuveyt ve diğer İslam ülkelerindeki bu alanda medeni kanunlardan bazı tecrübeleri, bu alanda yazılan kitapları ve telifleri paylaştı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam eden Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki dersin sonunda fıkıh usulü maddelerinin kanunlaşmasının önemine ve faydasına, şeri ahkamların kanunlaşmasında ilim talebelerine ve hukukçulara anahtar olması açısından ondan neşet eden olumlu etkilerine dikkat çekildi.

134 total views, 1 views today