Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Ed-Dari, Medarik Usuliye Derslerinde Usul İlminin Yenilenmesi Meselesini Ele Aldı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam eden Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki ders silsilesi kapsamında usul ilminin yenilenmesi noktasındaki meseleleri ele aldı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şu ifadeleri kullandı: “Tecdit fikri yeni değildir. İslam tarihinde telif tarihinin çok erken vakitlerinde alimlerin düşüncelerinde ve kitaplarında buna yöneldiklerini görmekteyiz. Usul ilmi, metodoloji ilimlerindendir. Özellikle içtihat ve istinbat için genel ve özel kurallar koymaktadır. Özellikle dönemlerin değişmesiyle yenilenen ihtiyaçlara cevap verir.”

Daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari ihtiyaçların gerektirdiği tecdidin çeşitlerine değinerek bu ihtiyaçları, fıkıh usulü ilminde kanun ve kural koyma ihtiyacı, kuralların açıklanması ve ilim talebelerine anlatılması ihtiyacı, genel olarak insanlara esasiyetinin anlatılması ve anlama ve amel etme açısından kolaylaştırılması ihtiyacı, bu bağlamda yöneltilen kınamalara cevap verme sebebiyle fıkıh usulü ilmine yöneltilen eleştiri ve cerh aşaması ihtiyacı şeklinde sıraladı. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “İhtiyaçların varlığı, fıkıh usulü ilminin tecdidini yenilemektedir.” ifadelerini kullandı.

Ardından Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Şeri ilimlerin geliştirilmesi, şeriatı tatbik etme aracı olarak bu gelişim araçlarının kullanılması noktasında yazarların kitapları çeşit çeşittir. Konusu can damarı olması ve şartların ve koşulların değişimine ayak uydurması açısından buna yönelik ihtimamlar artış kazanmıştır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari usul ilminin gelişimi kabul etmesi hakkında bazı kitaplarda yer alan tartışmalara ve bu gelişim bir maddeye veya şekle veya ikisine de makam olduğu zaman bu konuda ortaya atılan sorulara yer verdi. Aynı şekilde bu ilmin maddelerinin cumhura ulaştırma araçlarının gelişiminin önemine değindikten sonra tecdidi kabul eden ve etmeyen şeklinde açıklamalar yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam eden Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki dersin sonunda usul ilminin tecdidi noktasında etki sahibi diğer konular ele alarak bu ilmin maruz kaldığı saldırıları, zıt fikirlere sahip bazı kişiler tarafından ortaya atılan şüpheleri açıkladı ve bu saldırılara verilen reddiyeleri ve bunlara karşı koymada alimlerin rolünü detaylı bir şekilde açıkladı.

 

133 total views, 1 views today