Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Ed-Dari, Medarik Usuliye Derslerinin Sonuncusunu Gerçekleştirdi

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam eden Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki ders silsilesinin sonuncusunu gerçekleştirdi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari fıkıh usulü ilminin tecdit yollarının uygulamalarını ele alarak bu alanda birçok konuyu masaya yatırdı. Öte yandan fıkhın içtihat yollarını ele alan modern kitaplardan bazılarının içeriklerini ve yöntemlerini paylaştıktan sonra kıyas, istihsan, istishab, modelleri, şartları, ve insani faaliyetlerinde içeren ve İslam şeriatı maksatlarının tahakkuk ettiği genel hatları belirledi.

Daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari usuli tecdidin kurallarını, tecdit şartlarını, tecdit meseleleri ile ilişkili girişleri ele aldıktan sonra bu meseleleri detaylı bir şekilde açıkladı ve örneklerle uygulamalarını anlattı. Öte yandan tecdit çalışmalarında ve nazariyesinde önemli bir rolü bulunan fıkıh usulü ilmindeki cüzi bahislerin tasnifini açıkladı.

Ardından Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari İslam şeriatının hükümlerinden, gayelerinden ve maksatlarından bazılarına, bunların eksenindeki tecdit çalışmalarının vaka ile büyük irtibatın gerçekleşmesindeki etkisine, sürekli gelişen ve yeni problemler ortaya çıkan günümüzdeki ihtiyaçlara çözümler üretmesine işaret etti ve bu ihtiyaçların koşullarına ve tabiatına göre ele alınmasına dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam eden Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin “Medarik Usuliye” adındaki dersin sonunda fıkıh usulünün yenilenmesi kuralları bağlamında çeşitli meseleler masaya yatırılarak üzerinde çalışılması ve araştırma konusu yapılması gereken bazı noktalara işaret edildi. Özellikle yeni vakanın tek bir modele bağlı kalmadan çözümlerin arttırılması gerektirdiğine dikkat çekildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam eden Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında eğitim ve ahlak üzerine birçok dersler ve seminerler düzenlendi. Söz konusu programda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin içinde ve dışında bazı alimler ve davetçiler konuk olarak ağırlanarak Müslüman insanın vakasına ilişkin birçok konu ele alındı.

 

189 total views, 1 views today