(1380 Sayılı Açıklama) Mekke’de Düzenlenen Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi Olağanüstü Zirveleri Hakkında Açıklama

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Mekke’de düzenlenen Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi olağanüstü zirveleri hakkında bir açıklamaya yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1380 Sayılı Açıklama) Mekke’de Düzenlenen Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi Olağanüstü Zirveleri Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Suudi Arabistan tarafından çağrı yapılan, 30-31 Mayıs 2019’a tekabül eden 25-26 Ramazan 1440 tarihinde Mekke’de düzenlenen Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi olağanüstü zirvelerini yakından takip ettik. Söz konusu zirvenin konuşmasından duraksamamıza rağmen, Arap ve Müslüman halkların isteklerine karşılık vermemesinden dolayı Irak savaşı ve işgalinden itibaren alıştığımız gibi, düzenlendiği koşullar ve amaçları noktasında Mekke’de düzenlenen üçlü zirve bağlamında bazı noktalara açıklık getirmemiz gerekmektedir:

  1. Irak Müslüman Alimler Heyeti açıklama ve siyasi duruş düzeyinde bile olsa her türlü Arap birliğini hoş karşılamaktadır.
  2. Arap zirvesinde son kararlarda Arapların uzlaşması takdir edilecek bir mesele olduğu gibi bazı Arap rejimleri arasında güven krizinin çözümüne katkı sağlayacak bir maslahattır.
  3. Irak Müslüman Alimler Heyeti İran rejiminin kınanması noktasında Arap zirvesinden çıkan karara itiraz eden Bağdat (işgal) hükümeti heyetinin bu tavrını reddetmektedir. Onların bu tavrı bizim için garip bir tavır değildir. Çünkü Irak’a siyasi olarak hakimiyet kuran İran rejimidir. Yönetime musallat olan yüzler değişse bile İran’ın Irak’taki hegemonyasının gölgesinde hasıl olan şeylerin aksine hareket etmek tasavvur edilemez.
  4. Irak’taki çaba gösteren her gayretli kimseye rağmen son hükümetin tavırları İran siyasi rejimine tamamıyla boyun eğdiğini göstermektedir. Bunun en açık delili, İran’ın mutlak nüfuzunun baskısı altında gerçekleşen ve asla bu baskıdan çıkamayacak olan Üçlü Başkanlık sistemidir.
  5. Irak’taki İran molla rejimiyle ilişki noktasında genel olarak Arapların ve özel olarak Haliç’in politikalarını gözden geçirmeye, Amerika ve İran işgallerini reddeden Iraklılarla iletişim noktasında gerçek yolların araştırılmasına çağırıyoruz. Siyasi duruş, olayların hakikatini değiştirmede ve İran nüfuzuna, bölgedeki ihlallerine engel olmada yeterli değildir. Bu bağlamda kapsamlı, açık ve caydırıcı görüşlere sahip olmak gerekmektedir.
  6. Bölgedeki değişim ihdas etmede gerek dış kesimlere güvenilmemesi. Bu kesimlerin bölgenin ve halkın maslahatlarından uzak kendilerine göre hesapları ve özel çıkarları bulunmaktadır. Bölgeyi tehlikelerden kurtarmak için bunlara güvenilmesi, bu konuda ve mümkün çözüm yollarında problem odaklı geçici politikalara güvenmek demektir. Bu şekilde mücadele ettiğimiz karşı koymalar ve saldırılarla yüzleşmekten geri durulacaktır.
  7. Bölgedeki gerginlikten faydalanarak ve Haliç’teki çekişmelerden istifade ederek kendi yayılmacı hedeflerinin çıkarları için bölgede tuzak kurmaya çalışan Siyonistlere karşı gafil olunmamalıdır.

Genel Sekreterlik

27 Ramazan 1440

01/06/2019

129 total views, 1 views today