Kültürel Perşembe Meclisi Devrimci Diplomat İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ı Andı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Devrimci Diplomat İbrahim Yüsri” adını taşıyan bir seminer vererek Mısırlı hukukçu, siyasetçi, milli aktivist İbrahim Yüsri (rahimehullah)’tan bahsetti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ın hayatını, ailesini, faziletlerini, eğitimini, hakkında yapılan tanıklıkları, 1957 yılında başlayarak diplomatik çalışmalarında yolunu ayırmayı tercih eden çalışma hayatında üstlendiği görevlerini ele ala bir araştırmayla katıldı. İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ın Irak, Romanya, Hindistan’da Mısır Dışişleri Bakanlığının misyonlarında görev aldığı, diplomatik görevlerde yükselerek Büyükelçi, ardından Afrika Birliği Örgütü İdare Mahkemesi Başkanı olduğu, üst düzeyde büyükelçilik gibi diplomatik görevlerin en üstlerine çıkıncaya dek birçok görev üstlendiği Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra Mısırlı diplomat İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ın Mısır’da yerel düzeyde çalışma ve gayretlerini ele alarak diplomatik çalışmalarını ilmi araştırmalarla ilişkilendirdiğini, 1980-1982 yıllarında Milli Deniz Komisyonu üyeliğini yaptığını, yine İlmi Araştırma Hukuk Komitesi üyeliğini üstlendiği ve bu bağlamda başka çalışmalarda da yer aldığını vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra Mısırlı diplomat İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ın ilmi hayatı boyunca elde ettiği taltif ve nişanları ele alarak bunların 1980 Mısır Cumhuriyeti İkinci Tabaka Nişanı, 1987 Madagaskar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından Milli Nizam Komando Derecesi Nişanı, Taba şehrinin geri alınmasındaki gayretlerinden dolayı İstihkak Nişanı olduğunu vurguladıktan sonra İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ın bunların dışında, özelikle Siyonist oluşumlara gaz ihracatına engel olunması çağrısındaki rolü olmak üzere birçok takdir belgesine sahip olduğunu ifade etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra Mısırlı diplomat İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ın eserlerine değinerek El-Cevanibul El-Kanuniye Li Ezimeti Camiati Ed-Duveli El-Arabiyye, Hatmiyetu Tecdidi Ed-Diplomasiyeti El-Arabiyyeti, Gazvu Aluc Anglusaksun Li Irak Sene 2003, Tatavvuru El-Kanunu El-İnsani Fi Mulahaketi El-Ceraim Dıdde El-İnsaniye, Ezimetu Seddu En-Nahda El-Esyubi ve’l Mesas Bi Husseti Mısr Fi Miyahi En-Nil kitaplarının en dikkat çeken kitaplar olduğunu bunlar dışında siyasi alanlarda dramatik bir karaktere sahip romanlarının ve kitaplarının olduğunu açıkladı.

İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ın Irak ile olan ilişkisi hakkında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Irak’ın Amerika tarafından işgal edilmesine karşı açık ve ilkesel bir tavrı vardı. Onun bu tavrı ‘Gazvu Aluc Anglusaksun Li Irak Sene 2003’ adlı kitabında açıkça görünmektedir. Irak savaşından 2 ay sonra Kahire’deki Debuli yayınevinden çıkan bu kitap tarihi, stratejik, siyasi, hukuki bir belge niteliğindedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ın önceki Genel Sekreter Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) ile olan ilişkisine değinerek şunları söyledi: “Arap bölgesindeki olayları tahlil ederken doğru bir görüşe ve analize sahipti. İslam ümmetinin meselelerinde yardım sağlama noktasında hep gayret gösterdi. Iraklı milli kuvvetlerle ve şahsiyetlerle arasında güçlü ilişkiler bulunmaktaydı. Özellikle Irak Müslüman Alimler Heyeti ve önceki Genel Sekreteri Şeyh Dr. Haris Ed-Dari (rahimehullah) ile. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin basın çalışmalarına katılım gösterdi.”

Söz konusu seminerin ikinci bölümünde şair Haris El-Ezdi İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ın şahsiyeti, ilkesel duruşu, diplomatik çalışma sahasında erkekliği, görüşleri, teşhisleri, Irak ve meseleleri ile ilişkisi hakkında konuştu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’ndeki seminerin sonunda şair Haris El-Ezdi İbrahim Yüsri (rahimehullah)’ın şahsiyetini niteleyen ve öven bir kaside okudu.

 

 

164 total views, 1 views today