Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ramazan İlmi Dersler Programı Kapsamında Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş’i Konuk Olarak Ağırlandı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından organize edilen ve Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ikamet etiği binada düzenlenen Ramazan Ayı İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş’i konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş “Arap Harflerinin Şekilleri ve Tasvirleri Noktasında İnsani Ölçü” adında felsefi bir seminer verdi.

Bu bağlamda Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş seminerinin başında Arap harflerinin şekillerinden konuştuktan sonra asli oluşunu ve kendine ait özelliklerle ayrıcalık kazandığını açıkladı. Daha sonra Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş Arap harflerinin diğer dillerden va hatlarından herhangi bir şey almadığına, özel bir Arapça olarak neşet ettiğine ve hiçbir harici tedahülün gerçekleşmediğine işaret etti.

Daha sonra Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş seminerinde Arap-İslam hatlarının ayrıcalık kazandığı özelliklerine değinerek stenografi özellikleri taşıdığını, ritim ve his noktasında çeşitlilik gücüne sahip olduğunu, Arap hattı sanatı ile insan arasındaki reaksiyonun devam ettiğini açıkladı.

Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş seminerindeki açıklamalarına şöyle devam etti: “Arap harfleri, kendi tablolarında çoğalmakta ve çeşitli şekillerde yazılabilmektedir. Neredeyse bu durumun sınırı yoktur.” Daha sonra Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş buna felsefi tasvir olarak Arap-İslam hattı sanatının hususiyetini yansıtan örnekler verdi ve sanat felsefesinin meşgul olduğu hatlardan en çoğunun Arap hattı olduğu açıklamasında bulundu.

Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş daha sonra harflerin resmedilmesinde kullanılan ölçülerden konuşarak şiir ile kıyas edildikten sonra hatta özel kalemlerin başıyla yazılan kamil bir noktaya doğru geliştiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından organize edilen ve Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ikamet etiği binada düzenlenen Ramazan Ayı İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında konuk olarak ağırlanan Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş seminerini insani ölçülerden konuşarak sonlandırdı. Arap hattının tasvirinde Allah (azze ve celle)’nin hikmetinin eserlerini insanın kafiyelere dökmesine değinen Üstat Dr. İdham Muhammed Haneş bunun ile Allah’ın insanı yarattığı en güzel suret arasını birbirine bağlayarak insan fikri ile ve yaşadığı sosyal hayat ile büyük bir bağlantı olduğuna dikkat çekti.

 

 

HEYET Net

124 total views, 1 views today