Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Hadis İlmi Atölyesinin İkinci Oturumu Düzenlendi

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen Hadis ve Sünnet ilimlerine yönelik atölyenin ikinci bölümünde İstanbul Üniversitesi İlahiyat fakültesi öğretim görevlilerinden Dr. Abdulhamit El-Ani nebevi hadislerin tespit yollarını ve araçlarını ele aldı.

Bu bağlamda Dr. Abdulhamit El-Ani atölyenin ikinci bölümüne, “rivayet edilen her şey hadis midir?” sorusundan yola çıkarak sahih hadis ve sahih hadisin altındaki türler arasındaki farkları açıklamak için hadis rivayetinin ve çeşitlerinin bilinmesinin genel mukaddimelerini ele alarak başladı. Öte yandan zayıf ve uydurma hadislere, insanlar arasında yaygın olup aslında Rasulullah’ın sözü olmayanlara dikkat çekti.

Daha sonra Dr. Abdulhamit El-Ani, şablon ve çizimler yardımıyla hadis tahriç yollarını ele aldı. Bunların kaynaklarına ve asıl oldukları yerlere işaret ederek bunların Cevami, Sünen, Müsnet, Musannef ve Mucem kitaplarında yer aldığını ve ikinci kaynaklarının tahriç ve zevaid kitapları olduğuna dikkat çekti.

Araştırma çalışmasında kullanılması mümkün olan altı yolun olduğunu açıklayan Dr. Abdulhamit El-Ani bu yolları şu şekilde sıraladı; (1) sahabeden hadis rivayet edenleri bilme yolu, (2) metnin ilk lafzını bilme, (3) metnin içindeki yardımcı lafızdan istifade etme, (4) uydurma hadisi bilme yolu, (5) senetteki özel sıfatlara bakma, (6) modern tekniklerden faydalanma. Bu bağlamda Dr. Abdulhamit El-Ani “Hadiste tespit, araştırma çalışması tamamlandıktan, rivayetler toplandıktan, hadis, araştırmaları, rivayetlerin uygunluğu ve anlaşmazlıkları bilindikten sonra senet ve senetler çalışmasını gerektirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu atölyenin ikinci kısmında ravilerin hallerine, hadisi nitelendirmede veya senedin düzenlenmesinde onlara terettüp eden şeylere odaklanıldıktan sonra Dr. Abdulmahit El-Ani ravilerin hallerinin türlerine, hocalarına, öğrencilerine, cerh ve tadil kurallarına göre tercümelerine ve değerlendirilmelerine değindi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen Hadis ve Sünnet ilimlerine yönelik atölyenin ikinci bölümünün sonunda tahriç yaparken hadisin belgelenme konusu, araştırmacılara ve ilim talebelerine musanneflerin çeşitlerini bilmeyi ve aralarında ayrım yapmayı gerekli kılan bu çalışmadaki ilmi yöntemleri ele alınarak musannifin yöntemi, ister fıkıh babları isterse müsnet yoluyla olsun kitabını tertip şekli açıklandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen Hadis ve Sünnet ilimlerine yönelik atölyenin birinci bölümünde sünnetin tarihi, İslam ümmetinin tarih boyunca nebevi hadise karşı tutumu, ilmi hareketin gelişmesine katkı sağlayan özellikleri ve aşamaları açıklanmıştı.

Söz konusu atölyeye araştırmacılar ve yüksek lisans öğrencileri katılım göstererek hadis kitapları ve hadisçilerin yöntemleriyle ilişkili birçok mesele masaya yatırılarak tartışıldı.

 

261 total views, 1 views today