Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Dr. Abdulhamit El-Ani Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Dr. Abdulhamit El-Ani konuk olarak ağırlandı. Dr. Abdulhamit El-Ani Iraklı alimlerin davet ve ıslah alanında yaptığı çalışmaları hatırlatmak için “Abdurrahman El-Bağdadi’nin 1866 Yılında Brezilya’ya Yolculuğu” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. Abdulhamit El-Ani seminerinin başında gurbete gitmenin insanın hayatında vazifesini yerine getirmede bir engel olmadığını, özellikle Allah (azze ve celle)’nin davetle, insanları salaha irşat etmekle mükellef olan Müslüman için bir engel teşkil etmeyeceğini açıkladı. Bu sözlerine İslam ümmetinin inşasının ve İslam medeniyetinin kuruluşunun anahtarı konumunda olan Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hicretini örnek olarak gösterdi.

Bu bağlamda Dr. Abdulhamit El-Ani davetçi Abdurrahman bin Abdullah El-Bağdadi Ed-Dimeşki (rahimehullah)’ın hayatını anlatan Meseliyetu’l Garib Bi Kulli Emrin Acip kitabını ele aldı. Abdurrahman bin Abdullah El-Bağdadi Osmanlı Sultanı 1. Abdulaziz döneminde deniz imamıydı. Kaderin savurmasının ardından hicri 13. Asırda Brezilya’ya gitti. Bir rica üzerine İstanbul’dan Basra’ya deniz yoluyla gidecekti. Ancak kasırgaların ve rüzgarların içinde bulunduğu gemiyi savurması, Atlas okyanusuna çekti gemiyi ve son durak olarak Güney Amerika kıtası oldu.

Dr. Abdulhamit El-Ani sözlerini şöyle sürdürdü: “Abdurrahman El-Bağdadi bu yolculuğunu yazdı ve Brezilya’da yaşadığı ve gördüğü şeyleri detaylı bir şekilde yazarak kayıt altına aldı. Abdurrahman El-Bağdadi burada insanların kavramlarını düzeltmekle başladı çalışmaya. İslam öğretilerini ve şeriat fıkhını kaybetmiş sayısı az olmayan Müslümanlar gördü. Bunların inançlarını düzeltme, doğru yola sevk etme, bilgilerini geliştirme noktasında önemli bir rol üstlenen Abdurrahman El-Bağdadi aynı şekilde gayri Müslimlere yönelik de çalışmalar başlattı.”

Dr. Abdulhamit El-Ani şöyle devam etti: “Abdurrahman El-Bağdadi Brezilya halkının dilini öğrendi, karakterlerini ve yaşam modellerini tanıdı. Böylece aralarında bir sevgi elde etmişti. Daha sonra Allah (azze ve celle) ona kabul yazdı. Brezilyalılar onu sevdiler, ona ikramda bulundular. Onların ilim ve mercii olmuştu. Saygı ve takdir görüyordu.”

Daha sonra Dr. Abdulhamit El-Ani Abdurrahman El-Bağdadi’nin geri döndükten sonra telif ettiği, yolculuğunun tamamını yazdığı, Brezilyalıların yaşadıkları adetlerden, tabiatlardan gördüklerini ve duyduklarını nitelendirdiği, öte yandan bölgenin tabiatından, içinde bulunan ağaçlardan, meyvelerden bahsettiği, tanık olduğu olayları kayıt altına aldığı kitaptan bazı pasajlar okudu. Ülkesine dönerken Endülüs’e, Fas’a, Arap Yarımadasına gittiğini ve bu yolculukların Brezilya’ya ulaşmasından sonra 2 yıl sürdüğünü anlattı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta düzenlenen seminerin sonunda aynı şekilde 2012 yılında 80 yaşında hayatını kaybeden Iraklı davetçi Sati’ bin Ahmet bin Refik El-Cemili üzerinde konuşuldu.

 

47 total views, 1 views today