Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür Birimi’nden Edebiyatın Önemi ve Zaruri Oluşu Hakkında İlmi Seminer

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi, Ürdün Üniversitesinde Cahiliye Edebiyatı Profesörü Dr. Ömer Abdullah El-Feccavi’yi konuk olarak ağırladı. Bu bağlamda Dr. Ömer Abdullah El-Feccavi’nin “Edebiyat Lüks Mü Zaruret Mi?” adını taşıyan seminerine akademisyenler, aktivistler ve Ürdün’de yaşayan Iraklı vatandaşlar katılım gösterdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi Başkanı Haris El-Ezdi tarafından yönetilen seminerin birinci oturumu, Dr. Ömer Abdullah El-Feccavi’den, Edebiyat alanında yaptığı çalışmalardan, en dikkat çeken ürün ve araştırmalarından, uzmanlık alanındaki akademik çalışmalarından bahsedilerek başlanıldı.

Bu bağlamda Dr. Ömer Abdullah El-Feccavi konuşmasına lügavi kökü, ıstılahi manası açısından Edebiyat ıstılahının genel tanımını, güzelle ilişkisini ve toplum davranışlarında ve modellerindeki etkisini ele alarak başladı. Bu manayı güçlendiren, edebiyatın insani konumdan ne elde ettiğini açıklayan bazı deliller paylaştı.

Daha sonra Dr. Ömer Abdullah El-Feccavi edebiyatın güzelliğine, Alkame bin Abde, Kab bin Zuheyr, Hassan bin Sabit, Ahmet Şevki, Hafız İbrahim gibi eski ve yeni mütemekkin şairlerin yanında fasih kelimenin ortaya çıkarttığı etkinin boyutlarının bilinmesine delalet etsin diye dili ve belagati yüksek şiirler ve edebi cümleler paylaştı. Suçlananların cezalarını düşürmede, esirlerin serbest bırakılmasında, hata ve ihlallerde affın hasıl olmasında katkı sağlayan edebi şiirin yargı önünde, husumetlerin çözülmesinde rolü olduğuna dikkat çeken Dr. Ömer Abdullah El-Feccavi, tarih boyunca yazılan bazı örnekler paylaştı.

Dr. Ömer Abdullah El-Feccavi daha sonra şunları söyledi: “Edebiyat insani bir zarurettir. İhtiyaçtan fazla olan bir şey değildir. Toplumlarda, şahıslarda, olaylarda ve konumlarda kelimenin etkisi bulunmaktadır. Edebi çalışmaların, sadece boş zamanlara veya refah hallere sınırlandırılması gerekmez. Her asırda edebiyat yönelimleri insani rolüyle, hayati göreviyle, toplumsal konumuyla imtiyaz kazanmıştır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi tarafından konuk edilen Dr. Ömer Abdullah El-Feccavi’nin “Edebiyat Lüks Mü Zaruret Mi?” adlı seminerin sonunda insani ve edebi alanlarda çeşitli konular ele alınarak seminerin içeriğini güçlendirecek, hayatın çeşitli görüntülerinde edebiyat ve ibare alanında yeni fikirler doğuracak yünü düşüncelerin ortaya çıkması sağlandı.

 

 

78 total views, 1 views today