1920 Devriminin 99. Yıldönümü Münasebetiyle Açık Mektup

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 1920 Devriminin 99. yıldönümü münasebetiyle Irak halkına yönelik açık mektup yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

1920 Devriminin 99. Yıldönümü Münasebetiyle Açık Mektup

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Her sene bizlerde kurtuluş emellerini dirilten, yüce değerleri ve izzet duygularını, azaldığı bir dönemde, birçok manayı canlı milletlerin vasıflanması gereken değerlerden şerefli ve özel olan şeylerin zıtlarının istila ettiği bir dönemde kalplerimizde canlandıran 1920 devriminin 99. yıldönümünü anmaktayız. Ki Irak da bu canlı milletlerdendir, 16 yıldır yaşadığı koşulların gölgesinde.

Genel olarak Irak’ın vakası ve özel olarak siyasi durumu, hafıza ve himmetleri uyarmaya, emelleri diriltmeye, Iraklıları yaşadıkları bu trajediden, güven ve istikrarsızlıktan, servetlerinin çalınmasından kurtarmak için ciddi ve sürekli çalışmaya şüpheye yer bırakmayacak şekilde ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Özellikle geçtiğimiz sene, siyasi tabakadan aşağılanma, yardımsız bırakma ve sürülme mukaddimeleri neticesinde öldürülme, yolsuzluk, hırsızlık, boğulma ve yanma olarak canlarında, mallarında ve semerelerinde yaşanan eksiklikten Iraklıların acıları katlanmıştır. Ki bu siyasi tabaka hevalarına, kendilerini yönlendirenlerin ve destekleyenlerin emirlerine göre bu halkın ipini tutmakta, işlerini yönetmekte, işlerinde tasarruf etmektedir.

1920 devrimi sonrasındaki Iraklıların durumuyla ve şimdiki Iraklıların durumu hakkında bazı benzerliklere ve ayrıldıkları noktalara değinmek istiyoruz:

1- 1920 devrimi ile Amerika işgaline karşı Iraklıların devriminin nihayetleri arasında açık bir benzerlik bulunmaktadır. Bu devrimlerin liderleri, rumuzları ve failleri isyan ve terörle itham edilmiş ve tarihleri bazı muasırlarca tahrif edilmiştir. Şuanda yaşanılan Irak’ın işgal vakası, işgale, askeri ve siyasi projelerine gerçek Irak devrimi ve direniş verilerine karşı gevşek davranılmasının sonucudur. İşgalin askeri ve siyasi projeleri birçok kesim tarafından yerleştirilmeye, güçlendirilmeye çalışılmakta ve Irak devriminin şerefli etkisini açık bir şekilde ve bilerek inkar etmektedirler. Bazıları bu devrimin şerefi hakkında yalanlar ve iftiralar atmaya çalışmaktadır. Onların vakası, onların direnişe karşı duruşuna, engel olmaya çalışmasına, onu yok etmek için işgalle birlikte yardımlaşmasına, en kötü vasıflarla nitelendirmesine, işgal saatinden şu ana dek terör elbisesi giydirmeye çalışmasına tanık olmaktadır.

2- Devrimcilerin görüşlerinin açık olması, düşmanlarını tanımaları, hedeflerine odaklanmaları. Bugün birçok kişi, farklı görüşlerden, şuradan, buradan yapılan çağrılara aldanmaktan, etrafımızda savaşanların tuzaklarını doğrulamaktan, Allah’a değil de onlara güvenmekten, çatışmanın vakasından, toprağımıza, halkımıza, şu anımıza ve geleceğimize karşı savaş ilan edenlerin savaşının tabiatından uzak olmaktan acı çekmektedirler.

3- Devrimlerin başarıya ulaşma ölçüleri yönetime ulaşmak değildir. Yöntemlerinde sebat etmeleri, kendisi için ayaklandıkları ilkelerinde ve hedeflerinde gevşeklik göstermemeleridir.

1920 devriminin, onu hazırlayan girişlerin, başlamasını sağlayanların ortaya çıkarttığı amillerin birçok delalet taşıdığına buradan dikkat çekmemiz gerekmektedir. Biz Iraklılar bgün bunlara fazlasıyla ihtiyaç duymaktayız. En önemlileri şunlardır:

1- Zulümden kurtulma ve özgürleşme fikrinin yaygın oluşu ve özgürlük için toplumun çeşitli gruplarının çabalamaları.

2- Özgürlük projesinin gerçekleşmesi için milli kuvvetler ile halk faaliyetlerinin arasında faydalı yardımlaşma.

3- Dini mercilerin ve başta kabile ve aşiret liderleri olmak üzere toplumun ileri gelenlerinin Irak’a karşı milli, ahlaki ve dini vazifelerini yerine getirmeleri, Iraklı halkın arzu ve emellerine göre hareket etmeleri.

Direniş ruhu ve fedakarlık manaları ve değerleri, ülkesinin evlatlarının hedeflerini gerçekleştirmek, içerde ve dışarda, yakında ve uzakta şer projeleri, batıl planlar ve düşman entrikaları karşısında Iraklıların kurtuluş fırsatlarını güçlendirmek için çalışan samimi kişilerin kalplerinde hala devam etmektedir. Bu alanda 1920 devriminden daha iyi bir uyarıcı söz konusu değildir bizim için. Özellikle bu yıl 100. yıldönümüne doğru yol alırken.

Bu münasebetle, Iraklı halkımızın tamamını, hayırlı ve samimi kuvvetlerini haklarını geri almaları, saygın bir yaşam için fırsatlarını gasp edenlere intifadaya kalkmaları için tek söze, birliğe ve girişim ruhuna çağırıyoruz. Ki kendilerini ve ülkelerini, bölgedeki diğer vakıalara benzemeyen vakıadan kurtarabilsinler.

Allah (azze ve celle) Irak’ı ve Iraklıları şerlerden korusun, problemlerini ve sorunlarını göstersin, bu durumdan kurtulma imkanı sağlasın, doğruluğa, yardımlaşmaya ve dayanışmaya sevk etsin, şer unsurlarından, harap esaslarından, yardımsız kalmaktan onları uzaklaştırsın. Şüphesiz o buna kadirdir.

 

Genel Sekreterlik

27 Şevval 1440

30 Haziran 2019

79 total views, 1 views today